Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Με ατομικές συμβάσεις η νέα κρατική ραδιοτηλεόραση

ΤΕΤΑΡΤΗ 12-6-2013

Ξεχωριστές συμβάσεις με την εταιρεία «ανάλογα με τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα και τα καθήκοντα που ασκεί το προσωπικό» θα καθορίζουν τις αποδοχές στην ΝΕΡΙΤ. Στα έσοδα της εταιρείας περιλαμβάνεται και το σημερινό ανταποδοτικό τέλος στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Με ατομικές συμβάσεις η νέα κρατική ραδιοτηλεόραση
Το σχέδιο νόμου περιγράφει στα 17 άρθρα του την σύσταση του νέου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΝΕΡΙΤ ΑΕ που θα εδρεύει στην Αθήνα. Θα ανήκει στο Δημόσιο και θα εποπτεύεται από τις κρατικές Αρχές.
Αρχικά το Εποπτικό Συμβούλιο θα συντάξει το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ, με 10ετή σχεδιασμό. Θα ακολουθήσει έρευνα της αγοράς και μελέτες, προκειμένου από τα συμπεράσματά τους το διοικητικό συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ να αποφασίσει ποια θα είναι η εμπορική επωνυμία που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή ο διακριτικός τίτλος της.
Σε αυτό το πλαίσιο θα δημιουργηθούν, μετονομαστούν ή διατηρηθούν τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικοί σταθμοί, ιστότοποι κτλ. που θα αποτελούν το «μπουκέτο» υπηρεσιών της εταιρείας.
Η αποτίμηση των σημερινών περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ θα οδηγήσει στον καθορισμό του αρχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας, ενώ τα έσοδα που θα έχει θα προκύπτουν και πάλι μέσω και του ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΕΡΤ που θα συνεχίσει να εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού. Το ύψος του τέλους θα καθορίζεται από το ΥΠΟΙΚ και την πολιτική ηγεσία για θέματα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης.
Η ΝΕΡΙΤ θα είναι αυτόνομη διοικητικά και οικονομικά, ενώ θα εποπτεύεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου θα έχουν 9ετή θητεία.
Στην ΝΕΡΙΤ και τα διάφορα κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιστοτόπους κτλ που θα ελέγχει θα προσληφθούν και θα εργάζονται τόσο μόνιμοι με σύμβαση εργασίας αορίστου και
ορισμένου χρόνου, όσο και συμβασιούχοι.
Παράλληλα, με πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου θα μπορούν να ανατίθεται έργα για απευθείας εκτέλεση σε δημοσιογράφους, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, καλλιτέχνες κτλ.
Οι αποδοχές κάθε εργαζόμενου θα καθορίζονται με ατομική σύμβαση εργασίας.
Στο νομοσχέδιο δεν ορίζεται σαφής ημερομηνία επαναλειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

ΠΗΓΗ: yahoo.gr