ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Η ΕΡΓΟΣΕ ΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠρωταθλητές στις ληξιπρόθεσμες οφειλές από το σύνολο των φορέων του Δημοσίου, αναδεικνύονται τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία, βάσει των στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Από τα 9,310 δισ. ευρώ που ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της γενικής κυβέρνησης προς τους ιδιώτες, τα 4,492 δισ. ευρώ, οφείλονταν από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ, 1,790 δισ. ευρώ ήταν οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους.
Τα υπόλοιπα αφορούν:
 • 934 εκατ. ευρώ οφειλές των υπουργείων,
 • 971 εκατ. ευρώ οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • 385 εκατ. ευρώ χρέη λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου, ενώ,
 • 738 εκατ. ευρώ ήταν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου από επιστροφές φόρων, κυρίως, προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Σε ότι αφορά την κατανομή των υποχρεώσεων ανά υπουργείο προκύπτουν τα ακόλουθα:
 • 378 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
 • 150 εκατ. ευρώ οι οφειλές του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.
 • 124 εκατ. ευρώ του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 • 87 εκατ. ευρώ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 • 59 εκατ. ευρώ του υπουργείου Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 • 56. εκατ. ευρώ του υπουργείου Εξωτερικών και
 • 80 εκατ. ευρώ των λοιπών υπουργείων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανέρχονταν σε 2,203 δισ. ευρώ και του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων σε 1,384 δισ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα με τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις, εμφανίζονται να είναι:
 • ο ΕΟΤ (44,8 εκατ. ευρώ),
 • ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (52 εκατ. ευρώ),
 • η ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική (39,7 εκατ. ευρώ),
 • ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (32,8 εκατ. ευρώ),
 • η Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (33,6 εκατ. ευρώ),
 • η ΕΡΓΟΣΕ (17,3 εκατ. ευρώ),
 • Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόσληψης Νοσημάτων (9,7 εκατ. ευρώ),
 • η Εθνική Λυρική Σκηνή (8 εκατ. ευρώ) και
 • η ΔΕΠΑΝΟΜ (9,5 εκατ. ευρώ).
Στους φορείς αυτούς αναλογεί πάνω από το 60% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου.
Στο σχέδιο αποπληρωμής των υποχρεώσεων αυτών προς τους ιδιώτες, προβλέπεται ότι η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή, θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών.
Η σειρά αυτή μπορεί να ανατρέπεται μόνο όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οφειλής, όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών του Δημοσίου ή υφίστανται κίνδυνοι προσφυγής εναντίων των υπηρεσιών.
Με βάση το σχέδιο, όλοι οι φορείς θα πρέπει να καταρτίσουν, με ευθύνη του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, αναλυτική κατάσταση με τις οφειλές αυτές, την οποία και θα αποστείλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Η αποδέσμευση των πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τον βαθμό που οι φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις και τις εξασφαλίσεις, ότι δεν δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης, τα υπουργεία θα αποστέλλουν, υποχρεωτικά, εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα όλες τις πληρωμές που έχουν κάνει για την εξόφληση των υποχρεώσεων των φορέων που εποπτεύουν.
ΕΟΠΠΥ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανέρχονταν σε 2,203 δισ. ευρώ

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Σήκωσαν Αλβανική σημαία στην Ακρόπολη!

Απεργία εφοριακών Πέμπτη και Παρασκευή


ΦΑΠ 2010 και 2011 εντός Δεκεμβρίου 2012

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου θα αποσταλεί η πρώτη δόση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου καταφθάνουν στις πόρτες των φορολογουμένων τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του 2010.
Στην πρώτη παρτίδα συγκεκριμένα θα περιλαμβάνονται 120.000 ειδοποιητήρια και η πρώτη δόση του φόρου θα εισπραχθεί εντός του Ιανουαρίου του 2013, ενώ συνολικά το ΥΠΟΙΚ αναμένει από το ΦΑΠ του 2010 το ποσό των 420 εκατομμύρια ευρώ.
Υπόχρεοι να καταβάλουν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010 -υπολογίζονται σε 350.000- είναι όσοι φορολογούμενοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου του 2010 πάσης φύσεως κτίσματα, εντός ή εκτός σχεδίου, καθώς επίσης και οικόπεδα εντός σχεδίου, με συνολική αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ.
Το τμήμα της αξίας της ακίνητης περιουσίας πάνω από το όριο των 400.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,1% έως και 1%.
Η εκκαθάριση του ΦΑΠ θα γίνει ξεχωριστά για κάθε σύζυγο και ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί σε 3μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα που έπεται της εκκαθάρισης και βεβαίωσης του φόρου.
Εκκαθάριση του ΦΑΠ και για το 2011
Ωστόσο, εντός του Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει και η εκκαθάριση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2011, που υπολογίζεται ότι θα επιβληθεί σε περισσότερους από 500.000 φορολογούμενους και θα αποδώσει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία από τον ΦΑΠ του 2011.
Τα σχετικά εκκαθαριστικά θα αποσταλούν στις αρχές του 2013, με προτεραιότητα, ως προς την αποστολή, όσους εξαιρούνταν από τον ΦΑΠ του 2010, λόγω υψηλότερου αφορολόγητου ορίου.
Διευκρινίζεται πως ο ΦΑΠ του 2011 θα επιβαρύνει όσους φορολογούμενους κατείχαν την 1-1-2011 κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, έναντι 400.000 ευρώ, που ήταν το αφορολόγητο όριο για το έτος 2010.

Προγράμματα του ΟΑΕΔ για απασχόλησηΣυνολικά δεκατέσσερα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την ανάσχεση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, παραμένουν αυτή την περίοδο ανοικτά και μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους.
Στόχος των προγραμμάτων είναι η απασχόληση ανέργων, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η ένταξη μειονεκτούντων ομάδων στην αγορά εργασίας, αλλά και η ενίσχυση του κλάδου του Τουρισμού και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κάποια από τα προγράμματα είναι ειδικά και τοπικά, για ανέργους συγκεκριμένων επιχειρήσεων και περιοχών.
Πιο αναλυτικά, ανοικτά για υποβολή αιτήσεων είναι τα εξής προγράμματα του ΟΑΕΔ:
1) Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.
2) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών.
3) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (δήμοι και περιφέρειες) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας από 55 έως 64 ετών.
4) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και, γενικά, εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
5) Πρόγραμμα επιχορήγησης, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 5.000 ανέργων ηλικίας από 16 έως 24 ετών, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και, γενικότερα, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον 12 μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.
6) Ειδικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ», «ΓΗ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΓΑ», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL TRUST)» και «ΕΟΣ ΑΕΑΖ» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE».
7) Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΕ», «ROBERTO ΑΒΕΕ», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ ΑΕ», «BELLE ΑΕ», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ ΑΕ», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ ΑΕ», «EUROHOUSE ΑΕ», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ», «ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του νομού Θεσσαλονίκης.
8) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης.
9) Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.
10) Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών, με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ).
11) Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ).
12) Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΤΕΙ-ΣΕΛΕΤΕ.
13) Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση-ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2012.
14) Αναμένεται να προκηρυχτεί άμεσα, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2012 (ΛΑΕΚ 1-25) που αποσκοπεί στη διερεύνηση των ευκαιριών κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα, σχεδόν 1.178.241 άτομα έχουν ενταχθεί σε 71 επιμέρους προγράμματα, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως εκπαιδευόμενοι.
Η διοίκηση του Οργανισμού εκτιμά ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί μια ανάσχεση- συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας κατά τουλάχιστον 5% έως 7%.
Η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 85,8% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, ενώ, ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ), το ποσοστό ανέρχεται στο 46,5%.
Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα, δεν θα πρέπει να έχουν προβεί κατά το προηγούμενο διάστημα σε μείωση του προσωπικού, ενώ, δεσμεύονται να κρατήσουν τους εργαζόμενους από 3 έως 12 μήνες χωρίς επιχορήγηση.
Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ (όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr

Παλαιολιθική Μακεδονία

Τι γνωρίζουμε για την παλαιολιθική Μακεδονία; Χωρίς τις εντυπωσιακές αποκαλύψεις μεταγενέστερων περιόδων και αποσπασματικά ερευνημένη επί δεκαετίες, η ενδιαφέρουσα αυτή εποχή στην προϊστορία της ...Μακεδονίας είναι δυστυχώς ελάχιστα γνωστή, ακόμη και στους ειδικούς.

Μεμονωμένα ευρήματα, κυρίως λίθινα εργαλεία, κατά κανόνα «ορφανά», και γενικές χρονολογικές αναφορές συντηρούν μέχρι σήμερα μια αποσπασματική, μάλλον στρεβλή εικόνα για τη μακρινή αυτήν εποχή, που τη συσκοτίζουν ακόμη περισσότερο οι συνέπειες από τις διαβρώσεις του εδάφους και κλιματικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία 100.000 χρόνια.

Τα δυσπρόσιτα ερευνητικά πεδία, όμως, γεννούν την πρόκληση για νέες δυναμικές προσεγγίσεις, και στην προοπτική αυτή αναφέρθηκε ο καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Νίκος Ευστρατίου, σε εισήγησή του στο συνέδριο «Εκατό Χρόνια έρευνας της Προϊστορικής Μακεδονίας», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Η προσέγγιση της παλαιολιθικής έρευνας στη Μακεδονία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, διαπιστώνει ο καθηγητής του ΑΠΘ, θέτοντας ως καίριο ζήτημα την αποσπασματικότητα που τη χαρακτηρίζει σε όλες τις περιόδους του Πλειστοκαίνου (από την Κατώτερη Παλαιολιθική μέχρι το τέλος της Ανώτερης). Ο ίδιος εντοπίζει «αδυναμίες θεσμικές που προκύπτουν από ελλιπή προγράμματα εκπαίδευσης και μελέτης της περιόδου, αντικειμενικές συνθήκες που δεν πριμοδοτούν, όπως συμβαίνει με τα ''μνημεία'' άλλων περιόδων την υλοποίηση συστηματικών παλαιολιθικών ερευνών – στα δημόσια έργα δεν αναγνωρίζεται ότι καταστρέφουν παλαιολιθικές θέσεις για να προκύψει έτσι η ανάγκη έρευνας, μελέτης και προστασίας τους - αλλά κυρίως χαμηλή αρχαιολογική ''ορατότητα'' των παλαιολιθικών ομάδων εξαιτίας της δυναμικής του γεωμορφολογικού τοπίου και των παλαιοπεριβαλλοντικών αλλαγών που παρεμβαίνουν σχεδόν δραματικά σε κάθε ανασύνθεση συστημάτων εγκατάστασης».

Ο Αχελαίος αμφιπρόσωπος χειροπέλεκυς του Παλαιόκαστρου της Κοζάνης - μήκους 15 εκ. και πάχους περίπου 10 εκ. – «ορφανό» εύρημα των αρχών της δεκαετίας του '60 χωρίς εξακριβωμένη προέλευση – και το Σπήλαιο των Πετραλώνων ως χώρος παλαιολιθικής παρουσίας και δραστηριότητας («με σημαντικά σκελετικά κατάλοιπα αλλά με αμφιλεγόμενη ''αρχαιολογία''», σύμφωνα με τον κ. Ευστρατίου) αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις των προβλημάτων στην έρευνα του Μέσου Πλειστοκαίνου (Κατώτερη Παλαιολιθική). «Πρόκειται για δυο ακραίες, θα 'λεγε κανείς, περιπτώσεις αρχαιολογικών και σκελετικών ευρημάτων αντίστοιχα, που πέρα από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους που τα εντάσσουν σε πλατιές χρονικές και πολιτισμικές φάσεις, δεν έχουν κατορθώσει μέχρι σήμερα να προκαλέσουν μια τεκμηριωμένη επιστημονικά συζήτηση για την Κατώτερη Παλαιολιθική», τονίζει ο κ. Ευστρατίου. Αποσπασματικές πληροφορίες παρέχουν και τα λίθινα ευρήματα από τις «ταράτσες» του Αλιάκμονα κοντά στη Σιάτιστα.

Πιο πλούσια αρχαιολογικά, φτωχή όμως σε ανασκαφικές προσπάθειες, είναι η έρευνα της Μέσης Παλαιολιθικής περιόδου στη Μακεδονία - ανάμεσα στα 200.000 και 50.000 χρόνια. «Ενώ λίθινο υλικό συναντάται σχεδόν σε κάθε κλασική επιφανειακή έρευνα που διεξάγεται, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αρχαιολόγοι που μπορούν να το αναγνωρίσουν και επικρατούν καλές προϋποθέσεις ορατότητας, αυτό εξακολουθεί να παραμένει χωρίς αξιόπιστες χρονοστρωματογραφικές αναφορές», παρατηρεί ο κ. Ευστρατίου. Τα σπήλαια, που ερευνώνται πιο συχνά - χαρακτηρίζονται «γεωαρχαιολογικά αρχεία υψηλής ευκρίνειας»- δεν αποτελούν παρά χώρους περιστασιακών παλαιολιθικών δραστηριοτήτων (όπως τα καταφύγια).

Θέσεις της περιόδου αυτής ερευνήθηκαν σε περιοχές της Δράμας, στις πηγές του Αγγίτη, το σπήλαιο Μααρά, παραπόταμους του Στρυμόνα και κοιλάδες του Νέστου. Στην Πέλλα, στο χωριό Ραχώνα και σε μεσοπαλαιολιθικές εγκαταστάσεις, επιφανειακά ευρήματα καταδεικνύουν την έντονη παρουσία κυνηγετικών και τροφοσυλλεκτικών καταυλισμών σε όλη τη Μακεδονία κατά την περίοδο αυτή, ενώ λίθινα εργαλεία έχουν περισυλλεγεί και γύρω από τη λίμνη της Καστοριάς.

Επίμονη «μικρής κλίμακας» έρευνα έχει γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια στην περιοχή της Σαμαρίνας, «όπου η παρουσία μιας πλούσιας σε ποσότητα και έξοχης σε ποιότητα μεσοπαλαιολιθικής εργαλειοτεχνίας φαίνεται να συνδέεται με επίμονους καταυλισμούς κυνηγών και μάλιστα σε τοπία που κανείς δεν ανέμενε μέχρι σήμερα – σε υψόμετρα σχεδόν αλπικά από 1.700 μ. μέχρι και 2.200 μ. – ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μελέτη της περιόδου στη Μακεδονία», τονίζει ο κ. Ευστρατίου. Η παρουσία ομάδων Νεάντερταλς στη δυτική Μακεδονία από τα 100.000 χρόνια τουλάχιστον φαίνεται να είναι αξιοπρόσεκτη.

Λιγότερο γνωστή στη Μακεδονία είναι η Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδος - ανάμεσα στα 44 και 11 χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα – αποτέλεσμα ελλιπέστατης ερευνητικής προσπάθειας. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί λίγες ενδείξεις παρουσίας κυνηγών και εγκαταστάσεων της περιόδου. «Ισως αυτό να συνδέεται με τη χρήση εξωγενών πηγών προμήθειας πρώτης ύλης, κάτι που ενδεχόμενα υποδηλώνει τη μεγαλύτερη κινητικότητα των κυνηγετικών ομάδων και επομένως μια μικρότερη αρχαιολογική ''ορατότητα'' σε χώρους εκτός σπηλαίων», λέει ο κ. Ευστρατίου.
ta-anilia.blogspot.gr

Που θα πάνε τα 43,7 δισ. ευρώ

Πλέον την εξίσωση για το που θα διανεμηθεί αυτό  το πόσο και αν θα  περισσέψει κάτι για την περιβόητη ανάπτυξη, καλείται να λύσει ο υπουργός οικονομικών  Γιάννης Στουρνάρας.
Πλέον την εξίσωση για το που θα διανεμηθεί αυτό  το ποσό και αν θα  περισσέψει κάτι για την περιβόητη ανάπτυξη, καλείται να λύσει ο υπουργός οικονομικών  Γιάννης Στουρνάρας.
Το μόνο σίγουρα είναι ότι ένα ποσό κοντά στα 25 δισ. ευρώ θα δοθεί στις τράπεζες για ανεκεφαλαιοποίηση
Αρχικά είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι περίπου 8 δισ. ευρώ (δηλαδή ολόκληρο το ποσό) επρόκειτο να δοθεί στους προμηθευτές έως το τέλος Δεκεμβρίου αλλά σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις οι προτεραιότητες άλλαξαν κυρίως εξαιτίας δυο πραγμάτων.
Για την ακρίβεια :
-  Το πρώτο αφορά την ανάγκη αποπληρωμής εντόκων  γραμμάτιων του δημοσίου που αγοράστηκαν  για να αποπληρωθεί ομόλογο άξιας 5 δισ. ευρώ πριν από 2 εβδομάδες που παρακρατούσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα και
-Το δεύτερο αφορά την απόφαση του χθεσινού Eurogroup περί επαναγοράς ομολόγων του ελληνικού δημοσίου κυρίως από τις ελληνικές και ξένες τράπεζες.
Το  σημείο κλειδί που δεν είχε υπολογισθεί πριν από λίγες ημέρες είναι ότι  θα πρέπει να γίνει "επαναφορά χρέους από τη διεθνή αγορά ομολόγων σε πολύ χαμηλές τιμές (έως 35% της  αξίας τους), με κέρδος τα 2/3 του κόστους που θα είχε να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο στη λήξη τους".
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία ο  ιδιωτικός τομέας κατέχει ελληνικά ομόλογα  αξίας 60 δισ. ευρώ, αλλά αν αγοραστούν στην τρέχουσα τιμή που πιάνουν στην αγορά, δεν θα κοστίσουν πάνω τα 20-25 δισ. και η χώρα μας θα γλιτώσει χρέος 35-40 δισ.
Το σχέδιο προβλέπει προνομιακό δανεισμό από τον EFSF για αγορά ομολόγων «κοψοχρονιά», αλλά κινδυνεύει να μείνει "στα χαρτιά" αν οι κάτοχοι των ομολόγων προτιμήσουν να τα διακρατήσουν αντί να τα ξεφορτωθούν, ποντάροντας πως είτε θα ανέβει η αξία τους αν τεθεί σε εφαρμογή ένα κυβερνητικό πρόγραμμα μαζικών αγορών, είτε στο τέλος η Ελλάδα θα τα πληρώσει όλα στο ακέραιο στη λήξη τους με τη στήριξη των εταίρων της, για να αποφύγει τη χρεοκοπία.
Πληροφορίες αναφέρουν  ότι άμεσα δηλαδή μετά τις 13 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση θα δώσει στους προμηθευτές (αγορές ιατροφαρμακευτικού υλικού κλπ ) περίπου 4 δισ  ευρώ και όχι ολόκληρο το ποσό. Η μείωση του ποσού στα 4 δις ευρώ άμεσα έως τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στην αγορά καθώς υπήρχε η εκτίμηση ότι ένα μέρος του αρχικού ποσό των 8 δισ. ευρώ θα μπορούμε να κατευθυνθεί προς την τόνωση της εγχώριας αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε ποσό που υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ που θα δοθεί στους προμηθευτές χρειάζεται υπογραφή του ιδίου του υπουργού των Οικονομικών.  Ειδικότερα:
α) Τράπεζες: Προκειμένου να ανακεφαλαιοποιηθούν θα χρειαστούν 25 δισ.
β) Επαναγορά ομολόγων: Για να προχωρήσει το πρόγραμμα, θα πρέπει να η Ελλάδα να έχει τουλάχιστον 9 δισ. Τα κεφάλαια αυτά έχουν υπολογιστεί  στα σενάρια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους . Το πρόγραμμα πρέπει να εκτελεστεί άμεσα δηλαδή έως τις 13 Δεκεμβρίου.
γ) Πρωτογενές έλλειμμα: Για  την κάλυψη του ελλείμματος απαιτούνται 4,5 δισ. σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.
δ) Χρέη Δημοσίου: Για την αποπληρωμή των χρεών προς τους προμηθευτές θα προβλεφθούν 4 δισ. έως το τέλος Δεκεμβρίου 2012. Οι εναπομείνασες υποχρεώσεις του Δημοσίου πιθανολογείται ότι θα εξοφληθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου όταν δηλαδή η Ελλάδα λάβει και τα υπόλοιπα 9,3 δις ευρώ.

 


 http://news247.gr/eidiseis/politiki/politiki-krisi/poy_tha_pane_ta_43_7_dis_eyrw.2027806.html
 


Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Τι σας χρέωναν αυθαίρετα Cosmote, Vodafone και Wind και τι θα πληρώσουνΤα δίκτυα, και όχι τα smartphone, ενεργοποιούσαν αυθαίρετα τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.  


Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ στις 12 Νοεμβρίου 2012 επέβαλε ομόφωνα πρόστιμα συνολικού ύψους 6.650.000 ευρώ στις τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, ήτοι 3,5 εκατ. ευρώ για την COSMOTE, 2,5 εκατ. ευρώ για τη VODAFONE και 650.000 ευρώ για τη WIND αντίστοιχα

Παράνομη η αυθαίρετη ενεργοποίηση μεταφοράς data μέσω κινητής

Η Cosmote καλείται να καταβάλλει 1,5 εκατομμύρια ευρώ, η Vodafone 1 εκατομμύριο ευρώ και η Wind 500.000 ευρώ επειδή ενεργοποιούσαν την υπηρεσία μεταφοράς δεδομένων μέσω των δικτύων τους χωρίς προηγουμένως να ενημερώσουν τους συνδρομητές τους.

 • Η ενεργοποίηση της μεταφοράς δεδομένων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας μπορεί να επιφέρει υψηλές χρεώσεις, όταν οι ρυθμίσεις επιτρέπουν τις αυτόματες ενημερώσεις είτε του λειτουργικού συστήματος του smartphone, είτε άλλων εφαρμογών που χρειάζονται το Διαδίκτυο για να λειτουργήσουν, όπως το e-mail, το Facebook, το Twitter κ.ά.
 • Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να απενεργοποιήσει την μεταφορά δεδομένων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Εντούτοις, κάποιες φορές παρά την απενεργοποίηση, παρατηρείται κίνηση δεδομένων που οδηγεί στην χρέωση των συνδρομητών με βάση το τιμολόγιο για την ημερήσια χρέωση, το λεγόμενο Ίντερνετ με την μέρα.
 • Το σφάλμα αποδίδεται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ενίοτε στον κατασκευαστή του τηλεφώνου του συνδρομητή που διαμαρτύρεται, με ασαφή καθορισμό των αιτιών.
 • Άλλοτε, η χρέωση για Ίντερνετ με την μέρα, παραμένει ενεργοποιημένη αφού λήξει μια προσφορά Ίντερνετ. Ο χρήστης είχε αποδεχτεί αρχικά χωρίς καμία άλλη δέσμευση προσφορές για Ίντερνετ από το κινητό που είχαν ημερομηνία λήξης. Μετά, η σύνδεση data με το δίκτυο παρέμενε ανοικτή, με αποτέλεσμα χρεώσεις με την μέρα που προσέθεταν στον λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας ποσό 30 φορές πολλαπλάσιο της ημερήσιας χρέωσης (ποσό που μπορεί να σας ανεβάσει στην κλίμακα για να πληρώσετε τον φόρο κινητής τηλεφωνίας, και επιπλέον σας επιβαρύνει σε ΦΠΑ, ο οποίος επιβάλλεται και στις χρεώσεις σας αλλά και στον φόρο κινητής τηλεφωνίας).
 • Μπορείτε να απαιτήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας. Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών, απαιτήστε να σας εξηγήσουν τις χρεώσεις από την κίνηση data. Παρατηρήστε εάν το ποσό που επιβαρυνθήκατε είναι πολλαπλάσιο της ημερήσιας χρέωσης data από το δίκτυό σας και πόσα ΜΒ διακινήθηκαν (κοιτάξτε την ανάλυση των χρεώσεων στον λογαριασμό σας). Ζητήστε να απενεργοποιηθεί η κίνηση data.

Παράνομη η αυτόματη ενεργοποίηση ημερήσιας χρέωσης

Η αρμόδια αρχή επέβαλλε πρόστιμα 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Cosmote (υπηρεσία «Internet Day Pass») και 1,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Vodafone (υπηρεσία «Internet όλη μέρα») για την παράβαση της αυτόματης ενεργοποίησης προγράμματος ημερήσιας χρέωσης σε συνδρομητές, που δεν είχαν επιλέξει ανάλογο πακέτο.

Επιπλέον, επιβλήθηκε σε βάρος της WIND πρόστιμο ύψους 150 χιλ. ευρώ για αυθαίρετη ενεργοποίηση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε συνδρομητές που δεν είχαν υποβάλει σχετική αίτηση.

Το ύψος του προστίμου εκφράζει την έκταση της παράβασης ανά εταιρία, τον συνολικό αριθμό των θιγόμενων συνδρομητών, την οικονομική βλάβη που προκλήθηκε στους καταναλωτές, τα αυξημένα έσοδα των εταιριών που προέκυψαν από τις διαπιστωθείσες παραβάσεις καθώς και την ανάγκη να αποτραπούν παρόμοιες αθέμιτες πρακτικές στο μέλλον.

Η ΕΕΤΤ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους «προασπίζοντας σθεναρά το δημόσιο συμφέρον, τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη διαφάνεια στην αγορά».

Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή επέβαλλε πρόστιμα στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για παραβάσεις του 2009, και συγκεκριμένα για την αύξηση του ελάχιστου χρόνου χρέωσης κλήσεων και βιντεοκλήσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε πολύ περισσότερα στο tech.in.gr σχετικά με το σοκ του λογαριασμού, τον έλεγχο του λογαριασμού σας, την απενεργοποίηση της κίνησης data και πολλά άλλα:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΚ

Δήλος: Ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς4
 
0
 
 
 
Share
 
Η Δήλος μπορεί να είναι ένα από τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου, αλλά αυτό δεν το εμποδίζει από το να είναι και ένα από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς τόπους στην Ελλάδα.
Είναι κοντά στη Μύκονο και η έκταση της δεν ξεπερνάει τα 3.5 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Το 1990 ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στη Δήλο δεν επιτρέπεται η διανυκτέρευση, γι’ αυτό και δεν θα βρείτε καταλύματα, ενώ για φαγητό θα πρέπει να περιοριστείτε στα σάντουιτς της καντίνας. Οι επισκέπτες μπορούν να κάτσουν μέχρι τις 3 το μεσημέρι που φεύγει το τελευταίο πλοίο. Όμως μία μέρα δεν είναι αρκετή για να θαυμάσεις τα μνημεία αυτού του τόπου.
Τι να δείτε:
Στο χώρο του Ιερού θα δείτε τα ερείπια των ναών των Δηλίων και των Αθηναίων, τα προπύλαια, την αγορά των Κομπεταλιστών, τον κεράτινο βωμό, το Αρτεμίσιο και το Θεσμοφόριο.
Στη Λίμνη θα δείτε την αγορά των Ιταλών, το ναό της Λητώς, καθώς και την οδό των Λεόντων με τα φημισμένα μαρμάρινα λιοντάρια.
Στο όρο Κύθνος θα βρείτε πολλά ιερά και θα θαυμάσετε την θέα, αφού είναι το ψηλότερο σημείο του νησιού, ενώ στο Μουσείο υπάρχουν εκθέματα από γλυπτά, πήλινα και ψηφιδωτά.

Συμπαράσταση στους εργαζόμενους της WIND από την Eπιτροπή Aγώνα Εργαζομένων Forthnet


Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους στον όμιλο WIND εξέδωσε η «Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων Forthnet».
Μεταξύ άλλων το ψήφισμα σημειώνει: «Μόλις ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της επικείμενης συγχώνευσης-εξαγοράς WIND FORTHNET, η Forthnet απαιτεί μειώσεις μισθών και η Wind απολύει. Είναι φανερό ότι οι εργοδότες είναι μια γροθιά ενώ επιτίθενται στα δικαιώματά μας».
Είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνας σας, τονίζει η Επιτροπή Αγώνα και προσθέτει, «Ήρθε η ώρα και οι εργαζόμενοι του κλάδου να γίνουμε μια γροθιά. Όλοι μαζί μπορούμε να τους απαντήσουμε. Αν το αποφασίσουμε μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που παράγουμε. Τα αιτήματά μας κοινά! Καμία μείωση μισθού - καμία απόλυση, υπογραφή συλλογικής σύμβασης, ανθρώπινες βάρδιες εργασίας, μέτρα για τη μετακίνηση των εργαζομένων για όλες τις βάρδιες».
Καταλήγοντας το ψήφισμα τονίζει, «Συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Βγάζουμε συμπεράσματα ανταλλάσσουμε την πείρα μας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΗΠ τη Δευτέρα στις 26/11 στις 6:00μ.μ.».


 http://www1.rizospastis.gr/

TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MINOR PROJECT

Σιρόπι για τον βήχα σπέρνει το θάνατο


33
 
0
 
 
 
Share
 
Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λαχώρη του Πακιστάν καταναλώνοντας σιρόπι για το βήχα.
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της χώρας, οι θάνατοι έλαβαν χώρα 23-25 Νοεμβρίου στη συνοικία Σάχντρα της πόλης, με τα περισσότερα θύματα να είναι ναρκομανείς.
Το γεγονός δεν αποτελεί το πρώτο κρούσμα τοξικών φαρμάκων, καθώς τον περασμένο Ιανουάριο 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χρήση φαρμάκων για την καρδιά.
Η βιομηχανία που παράγει το εν λόγω θανατηφόρο σιρόπι για το βήχα έκλεισε και τα δείγματα αναλύονται από τις Αρχές.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί δηλητηριαστεί 20 άτομα. Έξι άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο της Λαχώρης, ενώ επτά ακόμη άτομα βρέθηκαν νεκρά σε νεκροταφείο της πόλης, γνωστό και ως στέκι ναρκομανών.
i-live news

Μέλι και κανέλα: o «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών

Το μέλι παράγεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου. 


Είναι το μόνο τρόφιμο στον πλανήτη που δεν θα χαλάσει ή θα σαπίσει ποτέ. Μόνο θα ζαχαρώσει. Το μέλι στη πραγματικότητα θα είναι ...για πάντα μέλι. 

Ωστόσο, όταν το αφήσετε σε ένα ψυχρό, σκοτεινό μέρος για πολύ καιρό θα στερεοποιηθεί. Όταν συμβεί αυτό απλά χαλαρώνουμε το καπάκι από το βάζο που το έχουμε και βάζουμε το δοχείο με το μέλι σε ζεστό νερό, όχι όμως βραστό. Σβήνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε να υγροποιηθεί. Στη συνέχεια είναι τόσο καλό όσο ήταν και στην αρχή.

Συμβουλή

Ποτέ να μην βράσετε το μέλι ή να το βάλετε σε φούρνο μικροκυμάτων γιατί έτσι θα σκοτωθούν τα ένζυμά του.


Η αλήθεια για το μέλι με κανέλα

Είναι σίγουρο ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν θα ήθελαν οι παρακάτω πληροφορίες να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μίγμα του μελιού και κανέλας θεραπεύει τις περισσότερες ασθένειες. Οι επιστήμονες σήμερα δέχονται επίσης, το μέλι ως «RamBan» (πολύ αποτελεσματικό) φάρμακο για όλα τα είδη ασθενειών. Το μέλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παρενέργειες σε κάθε είδους ασθένειες. Αν και το μέλι είναι γλυκό, εάν ληφθεί στη σωστή δοσολογία ως φάρμακο, αυτό δεν βλάπτει ακόμα και τους διαβητικούς ασθενείς. Το World News, ένα περιοδικό στον Καναδά, στην έκδοσή του με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 1995, έχει δώσει τον ακόλουθο κατάλογο των ασθενειών που μπορεί να θεραπευτούν με μέλι και κανέλα, όπως έχει ερευνηθεί από δυτικούς επιστήμονες:

Καρδιοπάθεια

Κάντε μια πάστα από μέλι και κανέλα σε σκόνη, απλώστε την πάνω στο ψωμί, αντί για μαρμελάδα και να την τρώτε τακτικά για το πρόγευμα. Μειώνει τη χοληστερόλη στις αρτηρίες και σώζει από καρδιακή προσβολή. Επίσης όσοι είχαν ήδη μια καρδιακή προσβολή, αν κάνουν αυτή τη διαδικασία καθημερινά, θα τους βοηθήσει να μην ξαναπάθουν. Η τακτική χρήση της πιο πάνω διαδικασίας βοηθά στη σωστή λειτουργία της αναπνοής και δυναμώνει τους παλμούς της καρδιάς. Όσο μεγαλώνουμε, οι αρτηρίες και οι φλέβες χάνουν την ευελιξία τους και φράζουν. Το μέλι και η κανέλα αναζωογονούν τις αρτηρίες και τις φλέβες.

Αρθρίτιδα

Ασθενείς με αρθρίτιδα, μπορούν να λαμβάνουν καθημερινά, πρωί και βράδυ, ένα φλιτζάνι ζεστό νερό με δύο κουταλιές μέλι και ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού σκόνη κανέλας. Εάν λαμβάνεται τακτικά, ακόμη και οι χρόνιες αρθρίτιδες μπορεί να θεραπευτούν. Σε μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, διαπιστώθηκε ότι όταν οι γιατροί φρόντιζαν τους ασθενείς τους με ένα μείγμα από μια κουταλιά της σούπας μέλι και μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη πριν από το πρωινό, διαπίστωσαν ότι μέσα σε μια εβδομάδα, από τα 200 άτομα που είχαν υποστεί την φροντίδα, σχεδόν 73 ασθενείς είχαν εντελώς απαλλαγεί από τον πόνο και μέσα σε ένα μήνα, κυρίως όλοι οι ασθενείς που δεν μπορούσαν να περπατήσουν ή να μετακινηθούν, εξαιτίας της αρθρίτιδας, άρχισαν να περπατάνε χωρίς πόνο.

Κυστίτιδα

Πάρτε δύο κουταλιές της σούπας σκόνη κανέλας και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι σε ένα ποτήρι χλιαρό νερό και πιείτε το. Καταστρέφει τα μικρόβια στην ουροδόχο κύστη.

Πονόδοντος

Κάντε μια πάστα από ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη και πέντε κουταλάκια του γλυκού μέλι και απλώστε την στο δόντι που σας πονάει. Μπορείτε να το απλώνετε τρεις φορές την ημέρα μέχρι το δόντι σταματήσει να σας πονά.

Χοληστερόλη

Δύο κουταλιές της σούπας μέλι και τρία κουταλάκια του γλυκού κανέλα σε σκόνη, αναμιγμένα σε 456 γραμμάρια νερού τσαγιού, που χορηγείται σε έναν ασθενή χοληστερόλης, έδειξε ότι μειώνει το επίπεδο της χοληστερόλης στο αίμα κατά 10% μέσα σε δύο ώρες. Όπως αναφέρεται και στους ασθενείς αρθρίτιδας, εάν λαμβάνεται τρεις φορές την ημέρα, κάθε χρόνια χοληστερόλη θεραπεύεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο εν λόγω περιοδικό, το αγνό μέλι όταν λαμβάνεται με φαγητό ανακουφίζει από την χοληστερόλη.

Κρυολόγημα

Αυτοί που πάσχουν από κοινά ή σοβαρά κρυολογήματα πρέπει να λαμβάνουν μια κουταλιά της σούπας χλιαρό μέλι με 1/4 κουτάλι κανέλα σε σκόνη καθημερινά, για τρεις ημέρες. Η διαδικασία αυτή θα θεραπεύσει περισσότερο τον χρόνιο βήχα, το κρυολόγημα και θα καθαρίσει τα ιγμόρεια.

Διαταραχές στομάχου

Όταν το μέλι λαμβάνεται με σκόνη κανέλας θεραπεύει τον πόνο στο στομάχι και επίσης καθαρίζει τα έλκη του στομάχου από τη ρίζα.

Αέρια στομάχου (φουσκώματα)

Σύμφωνα με τις μελέτες που έγιναν στην Ινδία και την Ιαπωνία, έδειξαν ότι αν το μέλι λαμβάνεται με κανέλα σε σκόνη το στομάχι απαλλάσσεται από τα αέρια.

Ανοσοποιητικό σύστημα

Καθημερινή χρήση του μελιού και σκόνης κανέλας δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύει τον οργανισμό από βακτήρια και ιούς. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το μέλι έχει διάφορες βιταμίνες και σίδηρο σε μεγάλες ποσότητες. Η συνεχής χρήση του μελιού δυναμώνει τα λευκά αιμοσφαίρια του αίματος για την καταπολέμηση των βακτηριδίων και των ιών.

Δυσπεψία

Κανέλα σε σκόνη αναμιγμένη με δύο κουταλιές της σούπας μέλι όταν ληφθεί πριν το φαγητό ανακουφίζει και χωνεύεται το βαρύ γεύμα.

Γρίπη

Ένας επιστήμονας στην Ισπανία απόδειξε ότι το μέλι περιέχει ένα φυσικό συστατικό το οποίο σκοτώνει τα μικρόβια γρίπης και σώζει τον ασθενή από γρίπη.

Μακροβιότητα

Τσάι από μέλι και λίγη κανέλα σε σκόνη, όταν λαμβάνεται τακτικά, συλλαμβάνει τη φθορά του γήρατος. Πάρτε τέσσερις κουταλιές μέλι, ένα κουτάλι σκόνη κανέλας και τρία φλιτζάνια νερό και βράστε τα. Πίνετε 1/4 φλιτζανιού, τρεις με τέσσερις φορές την ημέρα..

Ακμή

Τρεις κουταλιές της σούπας μέλι και ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη πά-στα. Εφαρμόστε αυτήν την πάστα για τα σπυράκια πριν από τον ύπνο και να πλένουν το επόμενο πρωί με χλιαρό νερό. Εάν γίνεται καθημερινά για δύο εβδομάδες, αφαιρεί τα σπυράκια από τη ρίζα.

Παθήσεις του δέρματος

Εφαρμόστε μέλι και κανέλα σε σκόνη σε ίσα μέρη στις περιοχές που χρήζουν θεραπείας. Έκζεμα, λειχίνες και σε όλους τους τύπους των λοιμώξεων του δέρματος.

Αδυνάτισμα


Καθημερινά το πρωί, μισή ώρα πριν από το πρωινό με άδειο στομάχι και το βράδυ, πριν τον ύπνο, να πιείτε μέλι και κανέλα σε σκόνη βρασμένα σε ένα φλιτζάνι νερό. Εάν λαμβάνεται τακτικά, μειώνει το βάρος ακόμη και στο πιο παχύσαρκο άτομο. Επίσης, πίνοντας αυτό το μίγμα τακτικά, δεν επιτρέπει στο λίπος να συσσωρευτεί στο σώμα, ακόμη και αν κάποιος ακολουθεί διατροφή πλούσια σε θερμίδες.

Καρκίνος

Πρόσφατη έρευνα στην Ιαπωνία και την Αυστραλία έδειξε ότι προχωρημένες μορφές καρκίνου του στομάχου και των οστών έχουν θεραπευτεί επιτυχώς. Οι ασθενείς που πάσχουν από αυτά τα είδη καρκίνου θα πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά μια κουταλιά της σούπας μέλι με ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη για ένα μήνα τρεις φορές την ημέρα.


Κούραση

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η περιεκτικότητα σε σάκχαρα του μελιού είναι πιο χρήσιμα παρά επιβλαβή στην αντοχή του σώματος. Ηλικιωμένοι που παίρνουν μέλι και κανέλα σε σκόνη σε ίσα μέρη, έχουν μεγαλύτερη εγρήγορση και ευελιξία. Ο Δρ Milton, ο οποίος έχει κάνει την έρευνα, λέει ότι η μισή κουταλιά της σούπας μέλι που λαμβάνεται σε ένα ποτήρι νερό και πασπαλισμένα με λίγη κανέλα σε σκόνη, που λαμβάνονται καθημερινά μετά το βούρτσισμα των δοντιών και το απόγευμα, περίπου στις 15:00 μ.μ.όταν η ζωτικότητα του σώματος αρχίζει να μειώνεται, αυξάνει τη ζωτικότητα του σώματος μέσα σε μια εβδομάδα.


Άσχημη αναπνοή

Οι άνθρωποι της Νότιας Αμερικής, το πρώτο πράγμα που κάνουν το πρωί, είναι γαργάρες με ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι και κανέλα σε σκόνη αναμεμιγμένα με ζεστό νερό. Έτσι διατηρούν την αναπνοή τους φρέσκια όλη την ημέρα.

ΦΕΚ 177-11-4-1983 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΕ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 35ΕΤΙΑΣ

ΟΣΕ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 25-9-1983