Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Έγινε η επιλογή των υποψηφιοτήτων και συμπληρώθηκαν οι θέσεις των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων που είχαν προκηρυχθεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.


Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας επιλέγησαν οι παρακάτω για Προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:

ΛΥΤΡΑΣ Ιωάννης: Διεύθυνση Προσωπικού Ελέγχου & Κίνησης Αμαξοστοιχιών (ΔΙ.Π.Ε.Κ.ΑΜ)
ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ)
ΓΕΡΟΠΑΠΑ Αθηνά: Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών (ΔΙ.Π.Α)
ΚΩΤΣΑΣ Αριστογείτων : Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού (ΔΙ.ΤΡ.Υ) 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Βασιλική: Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών (ΔΙ.ΕΜ.ΜΕ)
ΤΟΛΙΑΣ Θεόδωρος: Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (ΔΙ.ΕΠ.ΜΕ)
ΣΑΚΚΑ Αναστασία (Νατάσα): Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (Δ.Ν.Υ)