Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Αττικό Μετρό - στα 141,2 εκατ. οι ζημιές της εταιρείας που κατασκευάζει το Μετρό


ΣΑΒΒΑΤΟ 15-6-2013

Ζημιογόνος παρέμεινε και τη χρήση του 2012 η Αττικό Μετρό Α.Ε., που έχει αναλάβει την κατασκευή των έργων του Μετρό και του ΤΡΑΜ. 

Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η Αττικό Μετρό (δεν έχει σχέση με τις “Σταθερές Συγκοινωνίες” που εκμεταλλεύεται τη λειτουργία των Μετρό, Τραμ, Ηλεκτρικού) παρουσίασε, το 2012, ζημιές 141,2 εκατ. ευρώ, έναντι 339,9 εκατ. ευρώ το 2011, με τις συσσωρευμένες ζημιές από προηγούμενες χρήσεις να ανέρχονται στο 1,3 δισ. ευρώ. 
Η εταιρεία παρουσιάζει μηδενικό κύκλο εργασιών, δεδομένου ότι η χρηματοδότησή της προέρχεται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
Όπως αναφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές, κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές συνολικού ύψους 22,4 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η Αττικό Μετρό δεν εισπράττει έσοδα από την εκμετάλλευση του συστήματος Μετρό Αττικής και στηρίζεται στο Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότησή της. 
Aπό την πλευρά τους, οι “Σταθερές Συγκοινωνίες” είχαν, το 2012, ζημιές 25,4 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 122,4 εκατ. ευρώ. 

ΠΗΓΗ. http://metaforespress.gr/