Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΣΕ

 ΦΕΚ 237/5/12/2012 : http://pdf.investintech.com/a/u/8x95r59

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΕ :
  - ΑΡΘΡΟ 6 :    Ίδρυση εταιρείας συντήρησης τροχαίου υλικού
   -ΑΡΘΡΟ 7 :     Απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού ΟΣΕ και απορρόφησή του από την Εταιρεία
  - ΑΡΘΡΟ 8 :    Μεταβίβαση τροχαίου υλικού ΟΣΕ
  - ΑΡΘΡΟ 9 :    Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε  στο Ελληνικό Δημόσιο