Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Φ10070/ΟΙΚ.27043/1799 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ..