Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 1.1.2013 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α (ΤΣΜΕΔΕ-ΤΣΑΥ-ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ)