Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ 19-12-2012


 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 ΑΔΑ: Β4ΜΡΧ-56Χ
ΔΙΠΙΔΔ/οικ.30457

http://pdf.investintech.com/r/s/k9ss9ss/index.html