Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ


 1. N.3852/2010 TOΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
http://goo.gl/8F21V

 2. Ν.3966/2011 αρθρο 58
  http://goo.gl/ebMqq

 3. Ν.4071/2012
 http://goo.gl/uHx1H