Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΦΕΚ 226/Α -14/11/2011 - ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015.

ΦΕΚ 226/Α -14/11/2011:
           http://pdf.investintech.com/r/s/h400v00/index.html