Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Το στέκι της έλξης: Επιστροφή όσων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ;

Το στέκι της έλξης: Επιστροφή όσων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ;: Υπάρχει η πληροφορία ότι ζητήθηκαν από τις Δ/νσεις Προσωπικού τα ονόματα όσων σιδηροδρομικών είχαν μεταταχθεί και βρίσκονται σε καθεστώς ...