Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Θέλω να είναι η πρώτη λέξη που θ' ακούσεις το πρωί Θέλω το χαμογελό σου να ομορφαίνει όλη τη γη ν ' ακούς απ' τη φωνή μου μία λέξη μαγική ...