Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

AΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΟΑΕΕ- Αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Εγκύκλιος του Ταμείου για τις αλλαγές που επέρχονται από το Γενάρη
Οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που επιβλήθηκαν με το νόμο 4093/2012 προκαλούν νέες επώδυνες ανατροπές στον προγραμματισμό της ζωής και των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, που σε συνάρτηση με την καπιταλιστική κρίση και τα λουκέτα απομακρύνουν ακόμα περισσότερο τη στιγμή για τη λήψη μιας πενιχρής σύνταξης. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, και για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ τα γενικά όρια συνταξιοδότησης από την 1/1/2013 αυξάνονται κατά δύο έτη, από το 65ο στο 67ο, και με προϋπόθεση τουλάχιστον 4.500 μέρες ασφάλισης. Οσοι δηλαδή έχουν τις απαιτούμενες μέρες ασφάλισης, αλλά συμπληρώνουν το 65ο έτος μετά την 31/12/2012 θα μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν όταν κλείσουν το 67ο έτος. Αντίστοιχα, για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος νωρίτερα απ' αυτή την ηλικία (και μέχρι το 62ο έτος) θα πρέπει πλέον να συμπληρώνει 40 ολόκληρα χρόνια (12.000 μέρες) ασφάλισης. Από την αύξηση αυτή εξαιρούνται μόνο οι «νέες» ασφαλισμένες - μητέρες ή οι «νέοι» ασφαλισμένοι χήροι πατέρες τέκνων που είναι ανίκανα για βιοποριστική εργασία.
Ταυτόχρονα, εφαρμόζονται δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή από την 1/1/2013 και όχι το 2015, τα μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης που όριζαν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3863/2010.
Ειδικότερα: Ασφαλισμένοι (παλαιοί) που μέχρι 31/12/2012 συμπλήρωσαν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας τους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε. Αντίθετα, όσοι συμπληρώνουν τα 15 έτη ή το 65ο έτος από 1/1/2013 και μετά συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους. Για τη συμπλήρωση της 15ετίας μπορούν να αναγνωριστούν οι χρόνοι που προβλέπονται από το άρθρο 40 του ν.2084/1992.
Ασφαλισμένοι με 35 χρόνια ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 60ό έτος ακόμα και αν αυτό επέλθει μετά την 1/1/2013. Και εδώ μπορούν να εξαγοραστούν χρόνοι εργασίας που προβλέπονται στο νόμο 2084 εφόσον όμως η αίτηση υποβληθεί μέχρι 31/12/2013.
Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 κατοχυρώνουν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 36 ή 37 ετών (κατά περίπτωση) και το 60ό έτος ακόμα και αν αυτό συμπληρωθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία. Εξαγοράζονται χρόνοι που προβλέπονται στα άρθρα 39, 40, 41 του ν.3996 και η αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε έως την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος.
Ασφαλισμένοι - παλαιοί ή νέοι - που συμπληρώνουν τα 35 έτη μετά την 1/1/2013 φορτώνονται επιπλέον 5 έτη ασφάλισης και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 40 χρόνων ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να εξαγοραστούν μέχρι 7 έτη πλασματικού χρόνου (άρθρα 39, 40, 41 ν. 3996/2011).
Η συνταξιοδότηση με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας για τους ασφαλισμένους σε φορείς αυτοαπασχολούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.3232/2004, μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για πραγματική ασφάλιση και αυτή να έχει συμπληρωθεί μέχρι 31/12/2010.
Για τη συνταξιοδότηση γυναικών στο πρώην ΤΣΑ σύμφωνα με την εγκύκλιο προβλέπονται τα εξής: α) Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ-ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης (7.500 μέρες) μέχρι 31/12/2010 διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ και όχι του ΟΑΕΕ, με τη συμπλήρωση του 60ού έτους, ακόμα και αν αυτή επέλθει μετά το 2013. Για την 25ετία αναγνωρίζονται μόνο οι χρόνοι που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν.2084/1992. β) Ασφαλισμένες που συμπληρώνουν την 25ετία από 1/1/2011 και εφεξής και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το 60ό έτος μέχρι 31/12/2012 διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1/1/2013. Σ' αυτή την περίπτωση μπορούν να συνυπολογιστούν και χρόνοι που προβλέπονται στα άρθρα 39, 40, 41 του ν.3996/2011. γ) Ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης από 1/1/2011 και εφεξής και συμπληρώνουν το 60ό έτος ηλικίας από 1/1/2013 και μετά συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους.
Οι «νέοι» ασφαλισμένοι - μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων τέκνων συνταξιοδοτούνται από 1/1/2013 με τη συμπλήρωση του 55ου έτους (πλήρης σύνταξη) και του 50ού (μειωμένη) με 20 χρόνια ασφάλισης (6.000 ένσημα) συνυπολογιζόμενου και χρόνου από αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.2084/1992. Αντίθετα, όσοι συμπληρώνουν την 20ετία μετά την 1/1/2013 συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους. Τους προστίθενται δηλαδή 12 επιπλέον χρόνια ασφάλισης. Η προϋπόθεση της ανηλικότητας εξετάζεται κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου και όχι κατά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.


 Σάββατο 15 Δεκέμβρη 2012
ΠΗΓΗ :  http://www.rizospastis.gr