Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Ανακοίνωση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ για την πορεία των διαπραγματεύσεων για την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας