Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Η ιστορία επαναλαμβάνεται - ΚΥΠΡΟΣ,μύλος για τα λαϊκά συμφέροντα και το «σχέδιο Β».«Αλέθει» τα αποθεματικά των Ταμείων και το δημόσιο πλούτο για να σωθούν οι τράπεζες