Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

ΟΣΕ - Κατάρτιση ιδρυτικού καταστατικού της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε


Η νέα εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού»  έγινε ανώνυμη εταιρεία, με μετοχικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ και διάρκεια ζωής 99 έτη.

  ΦΕΚ 503/5/3/2013

  http://goo.gl/POzEP