Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

ΒΙΝΤΕΟ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ


25-3-2013
ΕΣΤΑΛH  ΑΠΟ:  KOSTAS