Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - Συνολικές ζημιές 4,3 δισ. ευρώ για τους τρεις ομίλους

Εικόνα... καμένης γης παρουσιάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012, που ανακοίνωσαν χθες η Εθνική/Eurobank και η Alpha Bank. Συνολικές ζημιές 4,3 δισ. ευρώ για τους τρεις ομίλους, που το 2008 (πρώτη χρονιά της κρίσης) είχαν παρουσιάσει καθαρά κέρδη 2,7 δισ. ευρώ.
Η Εθνική εμφανίζει ζημίες 2,139 δισ. ευρώ (είχε κέρδη 1,546 δισ. ευρώ το 2008), με τη διοίκηση του Ομίλου να θεωρεί βασικό παράγοντα την επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, επακόλουθο της έντονης πολιτικής αβεβαιότητας και της συνεχιζόμενης βαθιάς ύφεσης. 
Αρνητικά συνέβαλε επίσης η μείωση των εγχώριων καθαρών επιτοκιακών εσόδων, λόγω της άντλησης ακριβότερης χρηματοδότησης από το μηχανισμό Εκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA), καθώς και η μείωση των επιτοκίων δανεισμού που είναι συνδεδεμένα με τα επιτόκια αγοράς (euribor).
 Για το 2012 ο Ομιλος προχώρησε σε προβλέψεις 2,531 δισ. ευρώ, σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (κατά 19% μειώθηκαν οι δαπανές προσωπικού) και δραστικό περιορισμό του δικτύου στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης. 
Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου, Αλέξ. Τουρκολιά, στα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις από το PSI, που επηρέασε όλο το πιστωτικό σύστημα, αλλά κυρίως την ΕΤΕ, δεδομένου ότι εκ της θέσεώς της κατείχε το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ομολόγων ελληνικού Δημοσίου, σε απόλυτα μεγέθη.
Βέβαια ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου επιχειρεί να περάσει μια πιο αισιόδοξη νότα, επικαλούμενος τα κέρδη 314 εκατ. ευρώ του τέταρτου τριμήνου του 2012. 
Ωστόσο προβλέπει πως η ΕΤΕ θα επιβαρυνθεί με απώλεια μελλοντικών εσόδων λόγω του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων ελληνικού Δημοσίου, ενώ άνοιξε το θέμα «κουρέματος» ομολογιούχων.
 Οσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον για το διευρυμένο Ομιλο Εθνικής/ Eurobank από ξένους επενδυτές για το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στην ανακεφαλαιοποίηση, είναι υπαρκτό σύμφωνα με τη διοίκηση. Κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του νέου Ομίλου Εθνικής, ύψους 14,6 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 1,6 δισ. ευρώ (το ελάχιστο απαιτούμενο 10%) πρέπει να καλύψουν οι ιδώτες επενδυτές.
Η απορροφώμενη Eurobank παρουσίασε ζημίες ύψους 1,5 δισ. ευρώ, απόρροια αφ' ενός μεν των χαμηλότερων εσόδων και των αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, αφ' ετέρου δε των έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων ζημιών συνολικού ύψους 686 εκατομμυρίων. 
Στα αποτελέσματα της Eurobank καταγράφεται δραματική επιβάρυνση των δανείων σε καθυστέρηση (άνω των 90 ημερών), καθώς εκτινάχθηκαν στο 22,8% του χαρτοφυλακίου (από 15,7% το 2011) , ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 18,3% του χαρτοφυλακίου.
Στα 747 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες της Alpha Bank (είχε παρουσιάσει κέρδη 512 εκατ. ευρώ το 2008), που προχώρησε σε προβλέψεις 1,7 δισ. ευρώ.
Ο CEO του Ομίλου, Ιωάννης Κωστόπουλος, αναφέρεται στη δραστική συγκέντρωση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς το μερίδιο αγοράς των 3 ομίλων είναι στο 90%, ενώ αναμένεται περαιτέρω συρρίκνωση του κλάδου μεσοπρόθεσμα. Οσον αφορά την εξαγορά της Emporiki Bank, βελτιώνεται όχι μόνο η κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank αλλά και η ρευστότητα του Ομίλου. Η διαδικασία συγχώνευσης κινείται βάσει του χρονοδιαγράμματος, ενώ αρχές του 2014 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η λειτουργία των δύο τραπεζών σε μία, με την ένωση και των πληροφορικών συστημάτων τους.

ΠΗΓΗ: http://www.enet.gr