Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: 4577Η-5ΕΤ
ΑΡΘΡΟ 17

http://goo.gl/dlHTy


Για την διακοπή της παροχής λόγω συμπλήρωσης των ορίων , ώς ημέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους και προκειμένου για φοιτητές ή σπουδαστές η λήξη του ακαδημαικού ή σπουδαστικού έτους.