Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Σε ποια υπουργεία θα γίνουν περικοπές θέσεων

Περίπου 20 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν από τη μείωση των οργανικών μονάδων σε έξι υπουργεία κατά 49%.
Δείτε σε ποια υπουργεία θα γίνουν περικοπές θέσεωνΤα στοιχεία με τα οποία προκύπτει το πλεονάζον προσωπικό, που σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο θα μπουν στο καθεστώς διαθεσιμότητας και εν συνεχεία κινητικότητας, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.
Τα στοιχεία αφορούν στα υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Ναυτιλίας, Υγείας, Τουρισμού και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Συγκεκριμένα, στο υπουργείο Εξωτερικών οι οργανικές μονάδες μειώνονται κατά 32%, και γίνονται 153 από 224 που είναι σήμερα. Η εξοικονόμηση που προκύπτει ανέρχεται σε 1,016 εκατ. ευρώ, και προέρχεται από κατάργηση θέσεων πολιτικής ευθύνης και κατάργηση θέσεων μετακλητών υπαλλήλων. Σήμερα στο υπουργείο υπηρετούν 927 υπάλληλοι, ενώ προτείνεται να παραμείνουν 734 έως 784 υπάλληλοι.
Στο υπουργείο Εσωτερικών οι οργανικές μονάδες μειώνονται κατά 40% και σε 66 από 110 που είναι σήμερα. Η εξοικονόμηση που προκύπτει ανέρχεται σε 2,226 εκατ. ευρώ και προέρχεται από κτιριακή υποδομή και μισθώματα κτιρίων, λειτουργικές δαπάνες και μισθοδοσία. Σήμερα στο υπουργείο υπηρετούν 795 υπάλληλοι, ενώ προτείνεται να παραμείνουν 730.
Στο υπουργείο Ναυτιλίας οι οργανικές μονάδες μειώνονται κατά 34%, και από 254 που είναι σήμερα θα μείνουν 168. Η εξοικονόμηση που προκύπτει ανέρχεται σε 9,17 εκατ. ευρώ και προέρχεται από κατάργηση θέσεων ευθύνης και Γ.Γ. Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. Σήμερα η υφιστάμενη στελέχωση είναι 8.132 υπάλληλοι, ενώ η προτεινόμενη προβλέπει την παραμονή 7.890.
Στο υπουργείο Υγείας οι οργανικές μονάδες μειώνονται κατά 39%, και θα μείνουν 80 από τις 131 που υφίστανται σήμερα. Η εξοικονόμηση που προκύπτει ανέρχεται σε 1,042 εκατ. ευρώ, και προέρχεται από κτιριακή υποδομή και μισθώματα, λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία και πρόσθετες απολαβές. Σήμερα η υφιστάμενη στελέχωση είναι 791 υπάλληλοι, ενώ σύμφωνα με την προτεινόμενη στελέχωση θα παραμείνουν 685 έως 720.
Τέλος, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας οι οργανικές μονάδες μειώνονται σε ποσοστό 49% και θα παραμείνουν 43 από τις 85 υφιστάμενες. Η εξοικονόμηση που προκύπτει ανέρχεται σε 1,579 εκατ. ευρώ και προέρχεται από λειτουργικές δαπάνες και κτιριακή υποδομή, μισθοδοσία και πρόσθετες απολαβές μείωση δαπάνης για τη διακίνηση του Τύπου. Η σημερινή στελέχωση είναι 582 υπάλληλοι, ενώ στην προτεινόμενη στελέχωση παραμένουν 427.
Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση των δομών των υπουργείων και τα νέα μειωμένα οργανογράμματά τους αποτελούν προϋπόθεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης από τους δανειστές.