Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού η εξαγορά της Eurobank από την Εθνική Τράπεζα μέσω της υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της.