Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Σιδηροδρομικά ταξίδια: μεγαλύτερος ανταγωνισμός, καλύτερες υπηρεσίες

30/01/2013

Δύο τρένα μεγάλης ταχύτητας © EU
Νέες προτάσεις για να ανοίξουν τα εθνικά σιδηροδρομικά δίκτυα στον ανταγωνισμό, να αυξηθούν οι επενδύσεις και να έχουν οι ταξιδιώτες μεγαλύτερη επιλογή και καλύτερες υπηρεσίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μέτρα για να γίνουν τα εθνικά σιδηροδρομικά δίκτυα πιο ανταγωνιστικά. Οι προτάσεις αποσκοπούν στην αύξηση των επενδύσεων και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους ταξιδιώτες.
Οι σιδηρόδρομοι όχι μόνο προσφέρουν ασφάλεια και αποτελεσματικές μεταφορές μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση του "αποτυπώματος άνθρακα" της ΕΕ.
Όμως, ολοένα λιγότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς στην Ευρώπη, ενώ παρατηρείται σοβαρή έλλειψη επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δικτύων. Η δέσμη μέτρων της ΕΕ για τις σιδηροδρομικές μεταφορές εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής  της για την αναχαίτιση αυτής της πτωτικής πορείας. 

Μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους
Οι προτάσεις προβλέπουν τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων έκδοσης εγκρίσεων για τα οχήματα και πιστοποιητικών ασφαλείας για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις από τα κράτη μέλη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων  .
Με τον τρόπο αυτό, θα επισπευστούν οι διαδικασίες έγκρισης, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων κατά 500 εκατ. περίπου ευρώ μέχρι το 2025 και θα ενθαρρύνει την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. 

Καλύτερες υπηρεσίες και μεγαλύτερη επιλογή
Οι προτεινόμενοι κανόνες θα ανοίξουν όλα τα εθνικά σιδηροδρομικά δίκτυα στον ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για συμβάσεις διαχείρισης κρατικών δικτύων.
Σε συνδυασμό και με άλλες μεταρρυθμίσεις, οι προτάσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε περισσότερα έργα υποδομής για την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου της ΕΕ. Τα οφέλη για τους ταξιδιώτες και τις επιχειρήσεις μέχρι το 2035 υπολογίζονται σε 40 εκατ. ευρώ.
Σήμερα, τα κρατικά δίκτυα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των σιδηροδρομικών διαδρομών στην ΕΕ. Μόνο η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εντελώς ανοικτές αγορές. Η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες και η Τσεχική Δημοκρατία έχουν ανοίξει εν μέρει τις αγορές τους.
Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι ανεξάρτητοι διαχειριστές των υποδομών θα έχουν επιχειρησιακή και οικονομική ανεξαρτησία έναντι των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Επίσης, θα αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε όλα αδιακρίτως τα σιδηροδρομικά δίκτυα.
Προστασία των εργαζομένων
Χάρη στις προτάσεις θα δημιουργηθούν νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κάτι που συμβαίνει ήδη στις χώρες της ΕΕ με ανοιχτά, ανταγωνιστικά σιδηροδρομικά δίκτυα.
Οι ευρωπαϊκοί κανόνες θα δίνουν τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να απαιτούν από τους νέους αναδόχους να μην απολύουν το υπάρχον προσωπικό στις σιδηροδρομικές μεταφορές, όταν μεταβιβάζονται σ' αυτούς δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.
Επόμενα βήματα
Οι προτάσεις θα υποβληθούν προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών
Περισσότερα για τις μεταφορές 

ΠΗΓΗ: EE