Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΤΑΝΠΣΕΥ: ΑΓΩΓΉ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΤΑΤΟ: Η νέα αγωγή για το ακατάστατο ωράριο ορίστηκε από Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 5-3-2015