Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Ομάδα για την πιστοποίηση προσωπικού συντήρησης σιδηροδρομικών οχημάτων

Oμάδα εργασίας που έχει ως αντικείμενο την πιστοποίηση του προσωπικού της συντήρησης σιδηροδρομικών οχημάτων, ίδρυσε το υπουργείο Μεταφορών.
Η ομάδα θα αποτελείται από στελέχη του υπουργείου, του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ). Η κα Βασιλική Καλαμποκίδου θα προεδρεύει της Ομάδας Εργασίας, ενώ τη θέση της γραμματέως θα κατέχει η κα Αναστασία Ντελ Ρώσσο.
Το αντικείμενο εργασίας της ομάδας θα είναι πρώτον, η εξέταση και αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου περί πιστοποίηση του προσωπικού συντήρησης σιδηροδρομικών οχημάτων.
Δεύτερον, ο εντοπισμός της βέλτιστης μεθοδολογίας πιστοποίησης του προσωπικού που ασχολείται με εργασίες συντήρησης σιδηροδρομικών οχημάτων. Τρίτον, να προτείνει διαδικασία πιστοποίησης του προσωπικού που ασχολείται με εργασίες συντήρησης σιδηροδρομικών οχημάτων.
Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι τα εξής δέκα:
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΥΜΕ
Βασιλική Καλαμποκίδου
ΥΜΕ
Σπύρος Μπούσης
ΥΜΕ
Ειρήνη Παυλή
ΥΜΕ
Χρήστος Καλαθάκης
ΟΣΕ
Κωνσταντίνος Τζανακάκης
ΟΣΕ
Γιώργος Αναγνωστόπουλος
ΕΡΓΟΣΕ
Αστέριος Αλεξάνδρου
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Ιωάννης Λύτρας
ΠΟΣ
Παρασκευάς Πουρλιάγκας
ΠΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΔΗΜΠΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://metaforespress.gr