Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Τα τέλη χρήσης των σιδηροδρομικών υποδομών στην ατζέντα του IRG-Rail


Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της χρέωσης τελών για τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής συζητήθηκαν στη Βιέννη, από την Ομάδα Εργασίας της IRG-Rail (Ένωση Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών για το Σιδηρόδρομο, Independent Regulators’ Group for Railways).
Η συνάντηση έλαβε χώρα στα γραφεία της Schienen Control, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων της Αυστρίας στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η ΡΑΣ εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεμιστοκλή Πετεινάτο.
«Συμφόρηση vs Σπανιότητα»
Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκε εργασία της ARAF, της γαλλικής Ρυθμιστικής Αρχής, για τη «Δευτερεύουσα νομοθεσία υπό την Οδηγία 2012/34/UE» αναφορικά με:
α) την αναμόρφωση της διαδικασίας της Επιτροπής στο να ασκεί τις εξουσίες της με έκδοση Πράξεων Εφαρμογής (διαδικασία fast-track),
β) την πραγματική δευτερεύουσα νομοθεσία και την επικέντρωση στις διαδικασίες για την έκδοση Πράξεων Εφαρμογής, κυρίως λόγω των εκκρεμοτήτων και ασαφειών για το σύστημα των τελών χρέωσης (charges).
γ) τις Πράξεις Εφαρμογής σύμφωνα με το RECAST του 1ου Σιδηροδρομικού Πακέτου και ο ρόλος του ENRRB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Ρυθμιστικών Αρχών) και του IRG-Rail.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τη συνάντηση των 2 εκπροσώπων της Ομάδας Εργασίας (σ.σ. του Miguel Amaral και της Agnes Bonnet) για τα τέλη χρέωσης με τον κ. Thomas Kaufman, εκπρόσωπο της Επιτροπής, για το θέμα των ασαφειών των εννοιών «Συμφόρηση» σε αντίθεση με την «Σπανιότητα» (“Congestion vs Scarcity”), χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση από πλευράς του κ. Thomas Kaufman.
Παρουσιάσθηκε ένα παλαιό πόνημα της Dr. Christiane Schnitker, στελέχους της Γερμανικής Ρυθμιστικής Αρχής BUNDES NETZAGENDUR, το οποίο είχε παρουσιασθεί αρχικώς στη Χάγη τον Ιούνιο 2012, το οποίο αμφισβητούσε την ύπαρξη κατάστασης «Σπανιότητας» και έγινε μνεία ότι θα πρέπει ίσως να επανεξετασθεί η προηγούμενη επικρατούσα θέση της Ομάδας Εργασίας, η οποία είχε ανεπίσημα υιοθετήσει το προαναφερθέν πόνημα, ώστε να αναζητηθεί εκ νέου η κατάσταση και η έννοια της «Σπανιότητας».
Ειδική αναφορά έγινε για το πόνημα που είχε επεξεργασθεί από κ. Miguel AMARAL της ARAF για το θέμα του congestion / scarcity, σε μία προσπάθεια επαναφοράς του ορισμού των εννοιών συμφόρηση/σπανιότητα σύμφωνα και με το paper του Nash (2003)- RAIL INFRASTRUCTURE CHARGES – THE ISSUE OF SCARCITY.
Σύμφωνα με το paper των Nash and Matthews οι όροι αποδίδονται ως:
Συμφόρηση/Congestion
-Η συμφόρηση στο σιδηροδρομικό δίκτυο εκπροσωπεί/αναπαριστά τις αναμενόμενες καθυστερήσεις που προκύπτουν από την μετάδοση καθυστερήσεων από ένα τρένο σε ένα άλλο.
-Κόστη συμφόρησης είναι τα κόστη που συνδέονται με αυτές τις αναμενόμενες καθυστερήσεις.
Σπανιότητα/Scarcity
-Η σπανιότητα στο δίκτυο εκπροσωπεί/αναπαριστά την αδυναμία ενός λειτουργού τρένου (μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης) να αποκτήσει το δρομολόγιο που επιθυμεί, σε όρους χρόνου αναχώρησης, τρόπου στάσης ή ταχύτητας.
-Η αδυναμία του λειτουργού τρένου (μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης) να παράσχει την υπηρεσία που εκτιμά ότι εξυπηρετεί με τον καλλίτερο δυνατόν τρόπο τις απαιτήσεις των πελατών του εκπροσωπεί ένα κόστος στην κοινωνία ίσο με το κοινωνικό κόστος εκείνης της σιδηροδρομικής υπηρεσίας (διαφυγόν κέρδος της σιδηροδρομικής επιχείρησης, πλεόνασμα καταναλωτή, καθαρά κέρδη σε τρίτα μέρη).
Η ελληνική τοποθέτηση
Η επανάληψη των προαναφερθέντων ορισμών δεν θα διαφωτίσει ουσιαστικά τον τρόπο υλοποίησης της έννοιας της σπανιότητας, ήταν η θέση της ελληνικής πλευράς, εκτός και μόνον εάν:
α) διευκρινισθεί/ορισθεί περαιτέρω πότε έχουμε «συμφόρηση»,
β) εισαχθεί η έννοια της κατάστασης κορεσμού (saturation) και ταυτισθεί με την έννοια της «συμφόρησης», οπότε προφανώς θα πρέπει να εισαχθεί κάποιο κατώφλι σαν ποσοστό % της κατάστασης «συμφόρησης» (το οποίο, όμως, αναγνωρίζεται ότι είναι πολύ δύσκολο να υπολογισθεί ποσοτικά, μια και αυτή η κατάσταση «συμφόρησης» επισυμβαίνει οριακά/incrementally), πέραν του οποίου, συμβατικά, θα είναι λογικό να υφίσταται κατάσταση «σπανιότητας».
Επισημάνθηκε δε, ότι προσδοκάται και αναμένεται πρόοδος και σε σχέση με τους υπολογισμούς χωρητικότητας (capacity) και στο θέμα του «υπολογισμού» της κατάστασης «συμφόρησης», αναγνωρίσθηκε ότι το θέμα δεν επιλύθηκε και παραπέμφθηκε, χωρίς εξελίξεις, σε περαιτέρω μελλοντική διερεύνηση.
Όσον αφορά στο αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο για τα τέλη χρήσης (Charging Questionnaire), απαλείφθηκαν/διαγράφηκαν συγκεκριμένες ερωτήσεις, οι οποίες δεν ευσταθούσαν από οικονομικής πλευράς και συμφωνήθηκε το νέο αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο να αποσταλεί εκ νέου στους συμμετέχοντες. Παράλληλα, ξεκίνησε η επισκόπηση της επικαιροποίησης του «Εγγράφου Γενικής Ανασκόπησης» (Overview Document) και η περαιτέρω επικαιροποίησή του με νέες πληροφορίες, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε ακόμη.

Βάσω Βεγιάζη

ΠΗΓΗ: http://metaforespress.gr