Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ