Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Όχι" τραπεζών για γενικό κούρεμα στα δάνεια ιδιωτών

16/02/2013
Δεν φαίνονται να συμμερίζονται το "ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος" οι τράπεζες και τάσσονται εναντίον ενός οριζόντιου και γενικευμένου κουρέματος των τραπεζικών δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Θεωρούν δε ότι ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ανακατανομή του εισοδήματος σε βάρος όσων είτε δεν έχουν δανειστεί είτε αποπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, θεωρούν ότι μια τέτοια κίνηση υπονομεύει και τα συναλλακτικά ήθη.
Αναλυτικότερα, σε ειδικό ένθετο στη μελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με θέμα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και 2012, επισημαίνεται ότι το βάρος αυτής της πολιτικής θα το επωμιστούν ξανά οι συνεπείς Έλληνες φορολογούμενοι. Ταυτόχρονα, σημειώνεται πως μια τέτοια απόφαση θα συνεπαγόταν ισόποσες ζημίες στους ισολογισμούς των τραπεζών και κατά συνέπεια περαιτέρω μείωση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, με ζημία για τους μετόχους τους (ο κυριότερος εκ των οποίων θα είναι πλέον, για τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).
«Οι ανωτέρω ζημίες θα έπρεπε να καλυφθούν κυρίως μέσω μιας νέας ανακεφαλαιοποίησής τους με ποσά που θα έπρεπε να αναζητηθούν στους Ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ», αναφέρει η ΕΕΤ. Μάλιστα, το τελικό κόστος αποπληρωμής των νέων αυτών κεφαλαίων θα έπρεπε να το αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή για ακόμα μια φορά ο συνεπής Έλληνας φορολογούμενος με συνεπαγόμενη επιπλέον αύξηση του δημόσιου χρέους.
Σύμφωνα με την έκθεση, η επίπτωση μιας τέτοιας ρύθμισης στα συναλλακτικά ήθη και τη λειτουργία της οικονομίας θα ήταν ιδιαίτερα αρνητική, καθώς θα οδηγούσε όλο και περισσότερους οφειλέτες σε γενικευμένη πρακτική αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεών τους προς όλους, με εξαιρετικά έως «δραματικά» αρνητικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την απασχόληση.
Με βάση εκτιμήσεις της ΕΕΤ, ο συνολικός αριθμός ρυθμισμένων δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών) υπερβαίνει τις 800.000, εκ των οποίων τα μισά αφορούν καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

ΠΗΓΗ: http://www.avgi.gr