Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 16-2-1833 ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ