Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Ο πλάτανος αντέχει

ΣΑΒΒΑΤΟ 24-6-2017


     
Ο πλάτανος καλά ριζωμένος αντέχει στην ορμή του Βουραικού ποταμού (περιοχή  Ζαχλωρού)

     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.  ΘΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΕΡΟΣ