Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Μονάδα ταχύτητας ενός πλοίου

ΤΡΙΤΗ 27-6-2017


Κόμβος

Ο κόμβος (knot) είναι μονάδα μέτρησης ταχύτητας πλοίου γενικά σε υδάτινο χώρο (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια), επί και υπό την επιφάνεια, και είναι ίση με ένα ναυτικό μίλι την ώρα. 

Ο κόμβος χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης και στα αεροπλάνα.
Μέχρι πριν δύο δεκαετίες με τον κόμβο δεν μετρούνταν απόλυτα αποστάσεις, έστω και αν η ταχύτητα του πλοίου ήταν απόλυτα γνωστή, και αυτό διότι η θάλασσα (και ο αέρας) δεν αποτελεί σταθερό υπόστρωμα, όπως η γη, και ο πλους επηρεάζεται από άλλους παράγοντες (άνεμος, ρεύματα κ.ά) και έτσι το αποτέλεσμα μπορεί να είναι διάφορο. (π.χ. ένα πλοίο με ταχύτητα 10 κόμβους σε μία ώρα μπορεί να έχει διανύσει απόσταση και μεγαλύτερη ή μικρότερη των 10 ναυτ. μιλίων). 

Με την τεχνολογική όμως εξέλιξη η μέτρηση διανυόμενης απόστασης που δίνεται αυτόματα από τα ηλεκτρονικά όργανα γεωγραφικής θέσης, τα γνωστά GPS, με τα οποία και έχουν εφοδιασθεί σήμερα σχεδόν όλα τα πλοία, η σχέση ταχύτητας κόμβου με την απόσταση αποδίδονται απόλυτα .

Επίσης με τη μονάδα αυτή γίνεται και η μέτρηση ταχύτητας των θαλασσίων ρευμάτων.

ΠΗΓΗ. el.wikipedia