Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Δίνουν ζεστό χρήμα στους καπιταλιστές σε βάρος των λαϊκών αναγκών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-11-2013Η ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων με προνόμια και ζεστό χρήμα, σε τομείς που υπόσχονται γρήγορη και μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου με ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμη, ήταν το πνεύμα της κοινής συνεδρίασης που έγινε χτες μεταξύ της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής πάνω στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.
Ο νέος Κανονισμός ψηφίστηκε στην προηγούμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο από τη μεγάλη συμμαχία των κομμάτων του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ τον καταψήφισε.
Οπως αναδείχτηκε από τη χτεσινή συζήτηση η χρηματοδότηση των μονοπωλίων θα γίνει από τα Κράτη - Μέλη με συγχρηματοδότηση της ΕΕ από το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τα διάφορα ευρωενωσιακά περιφερειακά ταμεία. 

Πρόκειται για άμεση χρηματοδότηση με ζεστό χρήμα των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κατασκευών και τους συναφείς κλάδους (λιμενικές υπηρεσίες, τεχνολογίες ευφυών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας, συναφείς υποδομές και υπηρεσίες), για έργα που καλύπτουν τις ανάγκες των μονοπωλίων και σχετίζονται κυρίως με τη γρήγορη διακίνηση εμπορευμάτων.

Οι όποιες θέσεις εργασίας δημιουργηθούν θα είναι προσωρινές και θα χαθούν με την ολοκλήρωση των έργων, ενώ στα πλαίσια των αντιλαϊκών μέτρων και των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, η εκμετάλλευση των εργαζομένων θα είναι τεράστια με επισφαλείς και χωρίς δικαιώματα εργασιακές σχέσεις και με μισθούς πείνας.
Επιπρόσθετα η ίδια η εξέλιξη των έργων με βάση την αντιλαϊκή πολιτική και στην Ελλάδα, θα προωθήσει ακόμα περισσότερο τις ιδιωτικοποιήσεις και την παράδοση των δημόσιων εγκαταστάσεων και υποδομών στο κεφάλαιο.

ΑΠΟ. 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ