Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Μετωπική σύγκρουση για τον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ

ΤΡΙΤΗ 9-5-2017


Την ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου για τον νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ ζήτησαν χθες σε σχετική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκπρόσωποι επαγγελματικών φορέων του ιδιωτικού τομέα υποστηρίζοντας ότι οδηγεί σε νέες μειώσεις, με συνέπεια να παραβιάζονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος καθώς και διεθνείς συμβάσεις.Ενώπιον της μείζονος σύνθεσης του Α' ασφαλιστικού τμήματος ΣτΕ δόθηκε «μάχη» νομικών επιχειρημάτων (και όχι μόνο) ανάμεσα στους νομικούς εκπροσώπους οκτώ επαγγελματικών φορέων (ιατρών, ιδιωτικών υπαλλήλων, λιμενεργατών κ.ά.) και του Δημοσίου για τη συνταγματικότητα του ν. 4387/16 (εισήγαγε νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ, με ενιαίο τρόπο για όλους τους ασφαλισμένους), αλλά και της υπουργικής απόφασης που το περασμένο καλοκαίρι καθόρισε «τις τεχνικές παραμέτρους υπολογισμού των εφάπαξ παροχών».

Σύμφωνα με τους αιτούντες, οι νέες ρυθμίσεις επιφέρουν νέο «κούρεμα» στο εφάπαξ -και μάλιστα αναδρομικά- και όπως ανέπτυξαν οι εκπρόσωποί τους στη δίκη, με αυτόν τον τρόπο παραβιάζονται διάφορες διατάξεις του Συντάγματος που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, τη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους, καθώς επίσης και διατάξεις που προστατεύουν την ανθρώπινη αξία, τις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, την αρχή της αναλογικότητας κ.λπ.

Κατά τους ισχυρισμούς που ανέλυσαν στο δικαστήριο, με τον νέο τρόπο που υπολογίζονται τα εφάπαξ, οι σχετικές παροχές είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με το παλαιό σύστημα (νόμων του 2011-12), που είχε ήδη επιφέρει περικοπές, και έτσι παραβιάζονται παράλληλα οι συνταγματικές αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος.

Ακόμα υποστήριξαν ότι οι νέες ρυθμίσεις είναι αντίθετες και προς το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κατοχυρώνει την προστασία της περιουσίας, αλλά και προς τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας και προς το δικαίωμα των ασφαλισμένων για εκπροσώπησή τους στον φορέα ασφάλισής τους, σε συνδυασμό με την ελευθερία της συνδικαλιστικής δράσης.

Το Δημόσιο τόνισε ότι το προϊσχύσαν σύστημα ήταν πρακτικά ανεφάρμοστο, σημειώνοντας ότι σε περιπτώσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσης η Πολιτεία μπορεί να θεσπίσει μέτρα περιστολής δαπανών με όριο την ισότητα στα δημόσια βάρη και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

Παράλληλα πρόσθεσε ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού των εφάπαξ είναι ενιαίος, με ποσοστό αναπλήρωσης αναλογικό προς την εισφορά των ασφαλισμένων. 

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & Η ΑΣΑΦΕΙΑ

Ενα ακόμη επιχείρημα του Δημοσίου ήταν ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ αποτελεί τμήμα ευρύτερου προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της κοινωνικής ασφάλισης χάριν της βιωσιμότητας του συστήματος, ενώ δεν είναι σαφές ότι επιφέρει μειώσεις.
ΠΗΓΗ. ethnos.gr