Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Ορίζοντας............

ΣΑΒΒΑΤΟ 22-4-2017


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΘΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΕΡΟΣ

Ο Ορίζοντας (horizon) (στην καθαρεύουσα ο ορίζων, του ορίζοντος) χαρακτηρίζει γενικά την κυκλική γραμμή που φαίνεται νοητά να αγγίζει ο ουράνιος θόλος τη Γη. 

Στις ελληνικές εκφράσεις λαμβάνει μεταφορική σημασία άλλοτε ως ελεύθερο, ανοικτό πεδίο δράσης, άλλοτε ως επίπεδο γνώσεως και άλλοτε ως κατάσταση π.χ. οικονομική, δραστηριοτήτων ή πραγμάτων.

Κατά την Αστρονομία, όσο και στη Γεωγραφία και στη Ναυτιλία ο ορίζοντας χαρακτηρίζεται ως επίπεδο κάθετο στην κατακόρυφο γραμμή δηλαδή στον παρατηρητή και ανάλογα με το σημείο που αυτός βρίσκεται. 

Υπό αυτόν τον ορισμό διακρίνονται τέσσερα είδη ορίζοντος:
  1. o Αληθής ορίζοντας ή Μαθηματικός ορίζοντας ή Ουράνιος ορίζοντας.
  2. ο Αισθητός ορίζοντας
  3. ο Νοητός ορίζοντας ή Φαινόμενος ορίζοντας και
  4. ο Ορατός ορίζοντας ή γεωμετρικός ορίζοντας.
Στον ορίζοντα προσδιορίζονται και τα σημεία ορίζοντος (points of horizon) από τα οποία τα κυριότερα σημεία (cardinal points) είναι τα σημεία: 
Βορράς (North), Νότος (South), Απηλιώτης ή Ανατολή (East) και Ζέφυρος ή Δύση (West).


ΠΗΓΗ. el.wikipedia