Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΕ PDF - Τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα και τι ισχύει στο χώρο εργασίας

ΠΕΜΠΤΗ 23-2-2017Πρόλογος


Ο οδηγός αυτός έχει σκοπό να απαντήσει σε ερωτήματα που συναντάμε καθημερινά στην εργασιακή μας καθημερινότητα, στη συνδικαλιστική δράση. 

Να βοηθήσει στην αξιοποίηση της όποιας προστα- σίας παρέχει ακόμα η εργατική νομοθεσία, αλλά και στην πιο ολοκληρωμένη γνώση των εργαλείων, που μπορεί να χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει η εργοδοσία, το κεφάλαιο, η αστική τάξη συνολικά εναντίον μας.


Αποτελεί έναν οδηγό που βοηθάει τον εργαζόμενο και τα σωματεία να γνωρίζουν, συνοπτικά, δίχως να αποτελεί ολοκληρωμένο εγχειρίδιο, τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματά τους και τι ισχύει στο χώρο εργασίας, ιδιαίτερα μετά το 2010 οπότε οι αλλαγές στους εργατικούς νόμους είναι συνεχείς και ποι- κίλες.


Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως μοναδικός οδηγός, μιας και η συνδικαλιστική δουλειά χρειάζεται αυξημένη πρωτοβουλία, μεράκι και διάθεση για προσφορά. 
Πρέπει ναγνωρίζουμε ότι η εργατική νομοθεσία είναι κάτι που συνεχώς αλλάζει και χρειάζεται παρακολούθηση και επεξερ- γασία από το κάθε σωματείο.


H συνέχεια του  συνοπτικού  εργασιακού οδηγού σε PDF

ΠΗΓΗ. das-oasa.gr