Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Σφίγγει κι άλλο η θηλιά των πλειστηριασμών στην πρώτη κατοικία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-12-2015


 
Στην «Εφημερίδα της Κυβέρνησης» δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση, σχετικά με την κρατική επιδότηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια, για την πρώτη κατοικία των πιο φτωχών εργατικών - λαϊκών νοικοκυριών, με βάση και τον πρόσφατο νόμο για τους πλειστηριασμούς.Πρόκειται για μια ακόμη απάτη ολκής, καθώς με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται θα μείνουν εκτός χιλιάδες φτωχά νοικοκυριά, η θηλιά των εκβιασμών θα σφίγγει και στα νοικοκυριά που θα καταφέρουν να ενταχθούν στη ρύθμιση, ενώ στην πραγματικότητα αυτές που διευκολύνονται είναι οι τράπεζες, προκειμένου, σε κάθε περίπτωση, να βάλουν στο χέρι τις απαιτήσεις τους από τα στεγαστικά δάνεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση διευκρινίζονται τα εξής:

1) Ο οφειλέτης υποχρεώνεται να καταβάλλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής.
 
Για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ το χρόνο η ελάχιστη συνεισφορά υπολογίζεται στο 5% του εισοδήματος.

Στο κλιμάκιο εισοδήματος πάνω από 8.000 ευρώ, επιβάλλεται ελάχιστη εισφορά 10%.

Η καταβολή της ελάχιστης εισφοράς της οφειλέτη αποτελεί όρο και προϋπόθεση, προκειμένου να χορηγηθεί η ενίσχυση του Δημοσίου.

Η συμμετοχή του Δημοσίου διακόπτεται κατά τη διάταξη του σχετικού νόμου, δηλαδή σε περίπτωση «καθυστέρησης», που υπερβαίνει την αξία τριών μηνιαίων ελάχιστων συνεισφορών.

2) Ο οφειλέτης πρέπει να είναι «συνεργάσιμος δανειολήπτης», με βάση το διαρκές «φακέλωμα» και κυνήγι που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών.
 
3) Η ελάχιστη εισφορά επανεξετάζεται στο τέλος κάθε έτους, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν μεταβολή του οικογενειακού εισοδήματος.
 
Να σημειωθεί ότι η ένταξη στην εν λόγω ρύθμιση «διευκόλυνσης» προϋποθέτει την ένταξη στη γενική ρύθμιση, με βάση τις δικαστικές αποφάσεις. 

Παράλληλα, το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων προς επιδότηση πρέπει να είναι μέχρι το ύψος των λεγόμενων «ευλόγων δαπανών διαβίωσης» (για τον άγαμο 8.180 ευρώ μεικτό εισόδημα το χρόνο, για το ζευγάρι 13.917 ευρώ, με προσαύξηση 3.361 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι το τρίτο).

Τα όρια αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας διαμορφώνονται στα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση κατά 40.000 ευρώ για το ζευγάρι και 20.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι το τρίτο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, τα ίδια κριτήρια «προστασίας» της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς (χωρίς βέβαια επιδότηση) προβλέπονται για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο (Εφορία), τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ. 

Είναι φανερό δηλαδή ότι η θηλιά των πλειστηριασμών σφίγγει και από αυτή την πλευρά.

Σφίγγει ο κλοιός
 
Ταυτόχρονα, χαρακτηριστική είναι και η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, που επίσης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και αφορά στο σύνολο των νοικοκυριών που θα τύχουν της όποιας δικαστικής προστασίας από πλειστηριασμούς για τα κόκκινα δάνεια.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:
  • Βάση του υπολογισμού της μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της τρέχουσας ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη, με κατ' αρχήν σταδιακή προσαύξηση ποσοστού 5% ανά πενταετία.
  • Το ποσοστό της προσαύξησης ανά πενταετία μπορεί να είναι ανώτερο ή κατώτερο του 5%:
-- Στην περίπτωση που βασίζεται σε προσδοκία μελλοντικής αύξησης ή σε εκτίμηση μελλοντικής μείωσης του εισοδήματος του οφειλέτη από οποιαδήποτε αιτία, «εφόσον αυτή τεκμηριώνεται επαρκώς».

-- Στην περίπτωση που βασίζεται σε οικειοθελή δέσμευση του οφειλέτη να μειώσει τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, «εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι προφανείς λόγοι που καθιστούν μη ρεαλιστική την προοπτική μείωσης των δαπανών διαβίωσης».
  • Για την εκτίμηση των παραπάνω λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη:
-- Το τρέχον επίπεδο δαπανών σε σχέση με τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης».
-- Η ηλικία του οφειλέτη.
-- Ο αριθμός και η ηλικία των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.
-- Οι συνθήκες της αγοράς ή του κλάδου δραστηριότητας του οφειλέτη ή του εργοδότη του. Σε αυτό το πλαίσιο, η τυχόν ανάκαμψη του κλάδου στον οποίο εργάζεται ο οφειλέτης σημαίνει και αύξηση των τοκοχρεολυτικών δόσεων...
-- Τυχόν προβλήματα υγείας του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.

Το σύνολο του ποσού των δόσεων, που προκύπτει από την εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη ανάγεται σε «παρούσα αξία», με βάση προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο θα υπολογίζεται ανάλογα με το μέσο επιτόκιο των υφιστάμενων τραπεζικών δανείων.


ΠΗΓΗ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ