Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Ανακατασκευή της γραμμής του τρένου Πηλίου (Το υπό εξέταση σιδηροδρομικό έργο)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-12-2015
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής από το σιδηροδρομικό Βόλου έως το σταθμό Μηλεών (γνωστή ως γραμμή τρένου Πηλίου) περιλαμβάνει τις υφιστάμενες υποδομές τους σταθμούς, στάσεις, λοιπά κτίρια, εγκαταστάσεις κ.λπ.

Το υπό εξέταση σιδηροδρομικό έργο αποτελεί τμήμα του γενικότερου σιδηροδρομικού δικτύου του Τμήματος Γραμμής Λάρισας και σήμερα λειτουργεί με τη μορφή τουριστικού σιδηρόδρομου ώστε να προβληθεί η φυσική ομορφιά της περιοχής. 

Ως προς το μέγεθός του, το υπό εξέταση έργο προσδιορίζεται από τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Γραμμολογία μονής κανονικής γραμμής συνολικού μήκους 28,3 km. περίπου. Δεν περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής νέων έργων, παρά μόνο η συντήρηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής. 

Δεν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις δεδομένου ότι το υπό εξέταση έργο αφορά αποκλειστικά στη λειτουργία της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής, συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων υποδομών.

Φορέας του Έργου είναι ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), ένας όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, εκτελέσεως των αναπτυξιακών έργων υποδομής και αξιοποιήσεως της ακίνητης περιουσίας μέσω των θυγατρικών του εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η σιδηροδρομική γραμμή Βόλου – Μηλεών έχει συνολικό μήκος από το Μηχανοστάσιο γραμμής Πηλίου στο Σταθμό Βόλου (υψόμετρο +2,72 μ.) μέχρι τους τερματικούς προσκρουστήρες (ταμπόνια) στο Σταθμό Μηλεών (υψόμετρο +284 μ.) περί τα 28,3 χλμ. 

Οι σιδηροτροχιές έχουν τυπικό μήκος 9 μ. υπάρχουν όμως και βραχύτερες σιδηροτροχιές μήκους 8,90 και 8,82 μ. για την αναπλήρωση των διαφορών μήκους μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής σιδηροτροχιάς στις καμπύλες. 

Η γραμμή θα έχει πλάτος 60 εκατοστά και δεν υφίσταται καμία επιπλάτυνση στις καμπύλες. 
Η επιτρεπόμενη ανώτατη ταχύτητα διέλευσης λόγω γεωμετρίας γραμμής κυμαίνεται από 20 έως 30 χλμ./ώρα. 

Η μέγιστη κατά μήκος κλίση της γραμμής είναι 30 τις χιλίοις επί μήκους 286 μ. κατά μέγιστο. 
Η ελάχιστη οριζοντιογραφική ακτίνα καμπυλότητας στην ανοιχτή γραμμή είναι 40 μ., ενώ επί των αλλαγών τροχιάς 30 μ. 

Η γραμμή Βόλου – Μηλεών μπορεί να διακριθεί σε δύο τμήματα: 
Το πεδινό τμήμα Βόλος – Άνω Λεχώνια και το ορεινό τμήμα Άνω Λεχώνια – Μηλιές. 

Σήμερα λειτουργεί το ανατολικό τμήμα της γραμμής, από Άνω Λεχώνια έως Μηλιές μήκους 15 χλμ., ενώ στην παρούσα φάση δεν προβλέπεται άμεσα η εκμετάλλευση της γραμμής εξολοκλήρου, παρά μόνο εργασίες συντήρησης του μη εκμεταλλεύσιμου τμήματος (Σ.Σ. Βόλος – Σ.Σ. Άνω Λεχωνίων).

Η αρχή της υπό μελέτη σιδηροδρομικής γραμμής είναι στο Σ.Σ. Βόλου, εντός της πόλης του Βόλου (οδός Γρ. Λαμπράκη). Από αυτό το σημείο, η σιδηροδρομική γραμμή ακολουθεί ανατολική πορεία μέχρι τον οικισμό Μηλιές.

Αναλυτικότερα, η αφετηρία είναι ο Σ.Σ. Βόλου (εντός της πόλης του Βόλου οδός Γρ. Λαμπράκη). 

Η όδευση ακολουθεί την οδό Γρ. Λαμπράκη προς ανατολάς και στη συμβολή με την οδό 2ας Νοεμβρίου εισέρχεται στην οδό Δημητριάδος. 

Η γραμμή ακολουθεί την οδό Δημητριάδος, όπου στη συμβολή της με την οδό Ι. Κάρταλη εισέρχεται στον πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου. Εξερχόμενη από το πάρκο Αγ. Κωνσταντίνου, η γραμμή εισέρχεται στην οδό Πλαστήρα, την οποία διατρέχει μέχρι να φθάσει στον Άναυρο, τον οποίο γεφυρώνει με γέφυρα μεταλλικού τύπου, ανοίγματος 25 μ. (Χ.Θ. 2+950).

 Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις του υπό εξέταση έργου είναι: Σ.Σ. Βόλου, στάση Κωλέττη, στάση Ορμινίου, στάση Φιλελλήνων, στάση Βλάχαβα, στάση Αναύρου. Στάση Τσιμέντα, στάση Αγριάς. · Σ.Σ. Αγριάς. Στάση Κάτω Λεχωνίων. Σ.Σ. Άνω Λεχωνίων. Σ.Σ. Άνω Γατζέας, στάση Αγ. Τριάδας, σ. Ογλάς. Στάση Αργυραίικα. Σ.Σ. Μηλεών.

Για τη σωστή συντήρηση της γραμμής (επιθεωρήσεις κ.λπ.) σήμερα απαιτούνται 10 άτομα εργατοτεχνικό προσωπικό σε μόνιμη βάση. 
Υλικό γραμμής μπορεί να χρησιμοποιείται από παλαιές γραμμές του ΟΣΕ που λόγω ανακαίνισης ή διαπλάτυνσης αποξηλώνονται, όπως π.χ. η μετρική γραμμή Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας και οι σιδηροτροχιές S33 από υπό ανακαίνιση τμήματα της κανονικής γραμμής (οι τελευταίες είναι προτιμότερες, ως βαρύτερες, για λόγου ελαχιστοποίησης των αναγκών σε συντήρηση). Κάθε άνοιξη απαιτείται να γίνεται ψεκασμός (ζιζανιοκτονία), αποψίλωση, διατήρηση αντιπυρικών ζωνών, εκατέρωθεν της γραμμής για εξάλειψη κινδύνου πυρκαγιών.

Προγραμματιζόμενα έργα περαιτέρω ανάπτυξης

Σήμερα λειτουργεί το ανατολικό τμήμα της γραμμής, από Άνω Λεχώνια έως Μηλιές μήκους 15 χλμ. 

Για την πλήρη λειτουργία της γραμμής απαιτούνται: Στρώση νέας γραμμή σε μήκος περί τα 300μ., στο τμήμα Αγριάς – Κάτω Λεχωνίων. 

Διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των σταθμών Αγριάς, Άνω Λεχωνίων, Γατζέας, Μηλεών και ανακατασκευή του υπνωτηρίου Μηλεών. 

Διαπλάτυνση της Ε.Ο. από όρια οικισμού Αγριάς έως τη γέφυρα Βρύχωνα, που θα περιλαμβάνει και αποξήλωση 300 περίπου μέτρων γραμμής, καθώς και κατασκευή υποδομής για στρώση γραμμής 300 επίσης μέτρων περίπου. 

Κατασκευή στάσης στον Άναυρο. Κατασκευή Μηχανοστασίου στην Αγριά. Σηματοδοτήσεις με ηχοφωτεινά σήματα από γέφυρα Βρύχωνα έως το Δημομικό Σχολείο Κάτω Λεχωνίων. Επισκευή – ανακατασκευή 3 χειμερινών επιβαταμαξών.


ΠΗΓΗ. e-thessalia.gr