Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Ανακοίνωση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ για το ασφαλιστικό

ΤΡΙΤΗ 29-12-2015


  Αθήνα 29 /12 /2015

                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο και την ερμηνευτική εγκύκλιο καθορίζονται τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τα προστιθέμενα εξάμηνα καθώς και οι περιπτώσεις εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής θητείας.
Με αφορμή τα πλείστα ερωτήματα συναδέλφων και τη
στενότητα του χρόνου, σας αναφέρουμε τις κάτωθι διευκρινήσεις:

Ø Εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν 35ετία έως τις 19-8-2015 μπορούν ν’ αποχωρήσουν οποτεδήποτε, χωρίς καμία επίπτωση στα όρια ηλικίας.....ΣΥΝΕΧΕΙΑ (PDF)