Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Την "αξιοποίηση" των ακινήτων καταγγέλουν σε σχετική ερώτηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22-2-2014

Η κυβέρνηση βγάζει στο σφυρί και την πολιτιστική κληρονομιά, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ  19 ακίνητα του υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας και εντός της προστατευτικής "ζώνης" της Ακρόπολης,όπως έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO πέρασαν προς πώληση στο ΤΑΙΠΕΔ.

Η ενδεχόμενη «αξιοποίησή» τους μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή η εκποίησή τους σε ιδιώτες, με κανένα τρόπο δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί σύμφωνη με τη συνταγματική επιταγή για προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και είναι παράνομη, στο βαθμό που τ΄ ακίνητα αυτά αποκτήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού για αμιγώς αρχαιολογικούς σκοπούς, που ουδέποτε παρέρχονται και δεν είναι ανακλητοί.

24ωρη απεργία είχαν πραγματοποιήσει οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού  και συγκέντρωση διαμαρτυρίας  στις 18/2 έξω από το κτίριο στην οδό Μπουμπουλίνας για το θέμα αυτό. 

Οι εργαζόμενοι ζητούν την καταψήφιση του νομοσχεδίου του  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που προβλέπει  τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ για ξεπούλημα, του κτιρίου της Μπουμπουλίνας και 19 απαλλοτριωμένων ακινήτων στην Πλάκα.

Την "αξιοποίηση" των ακινήτων καταγγέλουν σε σχετική ερώτηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,όπου και αναφέρουν "Για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο την κατάλληλη αξιοποίησή της υπό κοινωνικό και δημόσιο έλεγχο, προκειμένου να προστατευτούν και να αναδειχθούν οι αρχαιότητες και παράλληλα να αντιμετωπιστεί το επείγον ζήτημα της στέγασης υπηρεσιών και λειτουργιών του Υπουργείου με βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε και να προκύψει εξοικονόμηση πόρων αλλά και να αναζωογονηθούν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται τα ακίνητα."

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

Αθήνα, 20/2/2014
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Κ Α Ι
Α Ι Τ Η Σ Η   Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ   Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν
Προς τους κ. κ. Υπουργούς
- Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Οικονομικών
Θέμα: Μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας, που έχουν αποκτηθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς
Με τον Ν. 3986/1.7.2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) συστήθηκε Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) με σκοπό την «αξιοποίηση» περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. 
Το προϊόν «αξιοποίησης», δηλαδή τα ποσά έναντι των οποίων εκποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου,  προορίζεται αποκλειστικά για το δημόσιο χρέος. Με άλλα λόγια, τα χρήματα από το ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού πετιούνται στον «Πίθο των Δαναΐδων», για ένα χρέος που παγκοσμίως χαρακτηρίζεται ως μη  βιώσιμο και δεν μπορεί να αποπληρωθεί.

Έτσι, με την υπ’ αρ. 243/7.11.2013 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β΄ 2883/14.11.2013) μεταβιβάσθηκε και περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ,  κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, μεγάλος αριθμός ακινήτων, που ανήκαν σε διάφορους φορείς του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και 19 ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας, που έχουν αποκτηθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς.

Τα ακίνητα αυτά βρίσκονται στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο της Ακρόπολης και, μάλιστα, εντός της περιοχής, που έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως ζώνη επιρροής (buffer zone) της Ακρόπολης, σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του πολεοδομικού ιστού της αρχαίας πόλης των Αθηνών. 
Υπενθυμίζεται ότι ευρύτερα η Πλάκα αποτελεί περιοχή “ευαίσθητη” χωροταξικά και πολεοδομικά, για την οποία έχουν καθορισθεί ειδικές χρήσεις γης με το από 5.10.1993 Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών» (ΦΕΚ Δ΄ 1329).

Σημειώνεται ότι στα περισσότερα από τα ακίνητα του ΥΠΠΟ στην Πλάκα, που μεταβιβάσθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, στεγάζονται είτε υπηρεσίες και λειτουργίες του Υπουργείου Πολιτισμού είτε πολιτιστικοί φορείς, που ενισχύουν τα αρχαιολογικά - πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Στον κατάλογο που ακολουθεί, παρατίθενται τα ακίνητα που μεταβιβάσθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ και, όπου υπάρχουν στοιχεία, τα ΦΕΚ απαλλοτρίωσης και ο σκοπός απόκτησής τους από το ΥΠΠΟ.

Α. Επειδή για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο την κατάλληλη αξιοποίησή της υπό κοινωνικό και δημόσιο έλεγχο, προκειμένου να προστατευθούν και να αναδειχθούν οι αρχαιότητες και η εν γένει πολιτιστική κληρονομιά και, παράλληλα, να αντιμετωπιστεί το επείγον ζήτημα της στέγασης υπηρεσιών και λειτουργιών του Υπουργείου με βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε να προκύψει εξοικονόμηση πόρων αλλά και να αναζωογονηθούν οι περιοχές, στις οποίες βρίσκονται τα ακίνητα. 
Και επειδή πρόσφατα αντιταχθήκαμε σθεναρά σε κυβερνητική τροπολογία (1136/78/5.2.2014) που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για τη διάλυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την οποία επιδιώκεται να αρθούν εμπόδια από Αρχαιολογικές και Πολεοδομικές Υπηρεσίες στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας μέσω ΤΑΙΠΕΔ.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί : Πολιτισμού - Αθλητισμού & Οικονομικών
  1. Με ποιο σκεπτικό και για ποιον σκοπό μεταβιβάσθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ τα ακίνητα του Υπουργείου Πολιτισμού στην περιοχή της Πλάκας;

  2. Δεδομένου ότι τα ακίνητα αυτά αποκτήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού για αμιγώς αρχαιολογικούς σκοπούς, που ουδέποτε παρέρχονται και δεν είναι ανακλητοί, με ποιον τρόπο είναι δυνατό να θεωρηθεί σύμφωνη με τη συνταγματική επιταγή για προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και «καθ’ όλα νόμιμη» η ενδεχόμενη «αξιοποίησή» τους μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή η εκποίηση-εκχώρησή τους σε ιδιώτες;

  3. Θα συναινέσει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αλλαγή των υφιστάμενων χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης εντός της περιοχής, που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως ζώνη επιρροής (buffer zone) της Ακρόπολης, με στόχο την προσέλκυση δήθεν «επενδυτών», στους οποίους θα εκποιηθούν τα ακίνητα;

  4. Ποιες υπηρεσίες και λειτουργίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στεγάζονται σε ακίνητα του παραπάνω καταλόγου; Υπάρχει σχεδιασμός για τη μεταστέγασή τους μετά τη μεταβίβαση των ακινήτων στο ΤΑΙΠΕΔ; Αν ναι, πρόκειται να μεταστεγασθούν σε κτήρια, που ανήκουν στο Υπουργείο, ή σε μισθωμένα κτήρια, για τα οποία θα καταβάλλονται ενοίκια;

  5. Δεδομένου ότι τα ακίνητα  βρίσκονται  στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και στην ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού επί  δεκαετίες, στη διάρκεια των οποίων το ΥΠΠΟ διαχειρίσθηκε πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για ποιον λόγο δεν εκπονήθηκαν σχέδια για την κατάλληλη αξιοποίηση και ανάδειξή τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους αρχαιολογικούς σκοπούς απόκτησής τους, προκειμένου παράλληλα να αναζωογονηθεί και να αναβαθμισθεί η περιοχή;
Β. Ζητείται να καταθέσει ο κ. Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ακόλουθα έγγραφα:
Τα στοιχεία για κάθε ένα από τα ακίνητα του καταλόγου από τους σχετικούς φακέλους, όπου εκτίθενται αναλυτικά τα αρχαιολογικά και λοιπά δεδομένα, καθώς και τα στοιχεία εκπλήρωσης του σκοπού απόκτησής τους από το Υπουργείο Πολιτισμού (αρχαιολογικές εκθέσεις, εισηγήσεις και ενημερωτικά σημειώματα των αρμόδιων περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών, πρακτικά και γνωμοδοτήσεις συμβουλίων), συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ακινήτων, για τα οποία δεν αναφέρεται ΦΕΚ απαλλοτρίωσης.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές
Βαλαβάνη Νάντια
Κανελλοπούλου Μαρία
Βούτσης Νίκος
Κωνσταντοπούλου Ζωή
Μπόλαρη Μαρία


ΠΗΓΗ. iskra