Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΜΕ - Δημόσια και δωρεάν Ειδική Αγωγή υψηλών προδιαγραφών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-2-2014


Στους αναπληρωτές, που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή (ΕΑ), σ' εκείνους δηλαδή που κάθε χρόνο το δικαίωμά τους στη δουλειά αμφισβητείται, απευθύνεται η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ με ανακοίνωσή της και τους καλεί να δουν την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί, επισημαίνοντας επιστημονικά δεδομένα καθοριστικής σημασίας για τον παιδαγωγικό τους ρόλο, όπως ότι «είναι επιστημονικά γνωστό ότι η σταθερή επαφή των ειδικών παιδιών με τα ίδια πρόσωπα βοηθά πάρα πολύ στη γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική τους ανάπτυξη. 

Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για ΕΕ - κυβέρνηση που στοχεύουν να πετάξουν άμεσα εργαζομένους και ειδικά παιδιά στον καιάδα!».

«Σε θέλουν εσαεί συμβασιούχο!!! Οι ελλείψεις σε βοηθητικό προσωπικό στις μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑE) είναι τεράστιες. Δεκάδες ειδικά σχολεία ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες υπολειτουργούν. 
Εσύ τις πιο πολλές φορές αναλαμβάνεις χρέη νοσοκόμου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, καθαριστή, επιστάτη. 

Μέχρι που φέτος ήρθαν οι "ωφελούμενοι" (!) των πεντάμηνων προγραμμάτων ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ, ειδικοί εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό των 427 - 490 ευρώ για 8ωρη δουλειά!», σημειώνεται, ενώ υπενθυμίζεται ότι μετά «την ψήφιση του Ν. 4115/2013 και του επίμαχου άρθρου 39, τα ειδικά σχολεία μετατρέπονται σε Κέντρα Υποστήριξης (!) μιας ενότητας σχολικών μονάδων, που ονομάζεται πλέον Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και ήδη δημιουργούνται με αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. 

Σ' αυτά τα γενικά σχολεία θα "εντάξουν" τα παιδιά με ειδικές ανάγκες χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλοι όροι (κτιριακή υποδομή, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, ειδικοί εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό...), δυσκολεύοντας την ήδη επιβαρυμένη λειτουργία τους λόγω των ελλείψεων και των κενών, των συνεπειών μέσα στην τάξη από την επέλαση της κρίσης», σημειώνεται, μεταξύ άλλων.

Το ΠΑΜΕ καλεί τους αναπληρωτές να πάρουν ενεργά μέρος στο σωματείο τους, Σύλλογο ή ΕΛΜΕ, να ενημερώσουν τους γονείς για τις εξελίξεις στην ΕΑ και να διεκδικήσουν: Κατάργηση του Ν. 4115/2013, την καθιέρωση της Ειδικής Αγωγής ως υποχρεωτικής, αποκλειστικά Δημόσιας και Δωρεάν από την ηλικία των 3 χρόνων, με λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων. 
Να χρηματοδοτηθεί γενναία ο ευαίσθητος χώρος της ΕΑ και να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες υποδομές. 
Να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι συμβασιούχοι στο χώρο της ΕΑ, ώστε να στελεχωθεί με μόνιμους εργαζόμενους. 
Να αλλάξει τώρα με Προεδρικό Διάταγμα η διάταξη του Ν. 3699/2008, όπου οι διδακτορικοί/ μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών προηγούνται του βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και της προϋπηρεσίας. 
Τα χρήματα του ΕΣΠΑ για την ΕΑ να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθούν τα Ειδικά Σχολεία και όχι για να κλείσουν δομές της ΕΑ.


ΠΗΓΗ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ