Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΤΡΑΙΝΟΣΕ - Οι υπόλοιπες τοποθετήσεις στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24-2-2014 • Διεύνθυση Οικονομικών Υπηρεσιών 
 1. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού κ Συναλαγών Μεταξιώτης Ιωάννης
 2. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Λογιστηρίου κ διαχείρισης Διαθεσίμων Ανάγνος Γιώργος
 3. Προϊστάμενος Τμήματος Προυπολογισμού , αναφορών και κοστολόγησης Μπήντος Εμμανουήλ
 4. Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων Τσολιάς Βασίλης
 5. Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών - Πρακτόρων Μαλανδράκη Γεωργία
 6. Προϊστάμενος Τμήματος Μισθοδοσίας  Ιωάννου Παναγιώτης 
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 1. Προϊστάμενος Υπηρεσίας Χίος Εμμανουήλ
 2. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Πελατών Πατσιά Βιβή
 3. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Οδικών Μεταφορών Μπαξεβανάκης Αντώνης
 • Διεύθυνση Προσωπικού 
 1. Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης , αξιολόγησης , ευκολιών μεταφοράς Λαμπρόπουλος Νικόλαος 
 2. Προϊστάμενος Τμήματος Νομολογίας , Μισθολογίου , Κανονισμών Μαρτάκης Αντώνης
 3. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού κ τήρησης στοιχείων Κωτσαντής Γιώργος
 4. Προϊστάμενος Τμήματος Μακεδονίας Θράκης Κουκίδης Πασχάλης 
 • Διεύθυνση Προμηθειών 


 1. Προϊστάμενος Τμήματος Διαγωνισμών Γιαννάκης Νικόλαος
 2. Προϊστάμενος Τμήματος Συμβάσεων Πρόντζα Αγγελική 
 • Διεύθυνση Ασφάλειας 
 1. Προϊστάμενος Τμήματος Τόλης Χρήστος
 2. Προϊστάμενος Τμήματος  Τσατσάνης Κυριάκος 
 • Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών 
Αρχιεπιθεωρητής Επιθεώρησης Εμπορικής Εκμετάλλευσης Μακεδονίας Θράκης Μαρτακίδης Παναγιώτης 


 1. Προϊστάμενος Τμήματος Τιμολογίων Εσωτερικών - Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών και Διαμαρτυριών - Αποζημιώσεων  Μαυραγάνης Αλέξιος
 2. Προϊστάμενος Τμήματος συμβάσεων υποστήριξης Εμπορικών Μεταφορών Κίτης Ιωάννης
 3. Προϊστάμενος Τμήματος Κεντρικής Τιμολόγησης Εμπορ. Μεταφορών Θεσσαλονίκης Αθανασιάδης Αθανάσιος
 4. Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Εμπορ. Εκμ . Αθηνών (εσωτ. Υπηρεσία ) Αίσωπος Ιωάννης
 5. Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης Καλυβάτση Ευμορφία
 6. Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορευμάτων Διαλογής Θεσσαλονίκης Μωυσιάδης Χριστόφορος
 7. Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορευμ. Συνδυασμένων Μεταφορών Τριγώνου - Θεσσαλονίκης Μεταλλίδης Χαράλαμπος
 8. Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Εμπορ. Εκμ. Μακεδονίας - Θράκης ( εσωτερική υπηρεσία ) Κυνηγόπουλος Κωνσταντίνος
 9. Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορευμάτων Θριασσίου (εξ. υπηρεσία ) Ρόκκας Στυλιανός

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας  Κανελλοπούλου Γεωργία ΠΗΓΗ.ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ