Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4-3-2017


 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ! (άριστος + τέλος)

Το όνομά του κατά απίστευτο τρόπο εμπεριέχει τη φιλοσοφία του! Προέρχεται από τα συνθετικά "άριστος" και "τέλος" (σκοπός). 

Το "άριστος" είναι παραθετικό του "αγαθός" (αγαθός – αμείνων – άριστος). Το αγαθός με την σημασία του ικανός και χρήσιμος χαρακτηρίζει τον Αριστοτέλη. 

Παράλληλα, τέλος (σκοπός) όλων των αρχαίων φιλοσόφων ήταν να εμφυσήσουν το "αγαθόν" και την αρετή στους άλλους. 

Το τέλος ήταν και μέρος της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, ο οποίος και έλεγε πως ο σκοπός υπαγορεύει κάθε γεγονός και εξέλιξη ...

                                                                                                             
                                                                                                                 ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ