Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

ΕΦΚΑ - Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS

ΣΑΒΒΑΤΟ 25-3-2017
ΕΦΚΑ. Δείτε αν το Βιβλιάριο Υγείας σας είναι θεωρημένο
Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» – Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης – Ασφαλιστικής Ικανότητας


Μέσω αυτού δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης για την Ασφαλιστική σας Ικανότητα

Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΓΓΠΣ και απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ