Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΤΡΥΠΙΑ (ΕΛΑΙΩΝ) ΑΙΓΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18-11-2015

     
          ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ .  ΘΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΕΡΟΣ