Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΕΚ ΚΙΝΗΣΗ - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αγωγή του 25%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-11-2015 

 

 

 

 

 


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση αγωγής για την διπλή μείωση του 25% με τους ν. 4024/2011 και 4093/2012.


Για τους εν ενεργεία εργαζόμενους:
 
Εκκαθάριση μισθοδοσίας των μηνών Οκτωβρίου 2011, Νοεμβρίου 2011 (ή του μηνός όπου έλαβε χώρα η εκκαθάριση της παρακράτησης του ν.4024/2011 κατά περίπτωση), Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2013, ως του μηνός Ιουνίου 2013, ότε επαναφέρθηκε το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.
  Από τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει το όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο του εργαζόμενου, η ειδικότητα του, ο εργοδότης του (ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ.λ.π.), ο αριθμός μητρώου και δελτίου της Αστυνομικής του ταυτότητας, αλλά και η διεύθυνση κατοικίας του.

Επίσης, θα πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία πρόσληψης, η εκπαιδευτική βαθμίδα και το μισθολογικό κλιμάκιο.


Για τους συνταξιούχους:

Τα ανωτέρω και επιπλέον η ημερομηνία αποχώρησης τους από την υπηρεσία

Η κατάθεση γίνεται στις έδρες του κλάδου  
ΠΗΓΗ. ek-kinisi