Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Επικαιροποίηση στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών συνταξιούχων – συζύγων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5-4-2017Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 
 Αρ. πρωτ.: 433135
Ημερ.: 20.03.2017
Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου &
Παροχών σε Χρήμα
Ταχ. Δ/νση :Πατησίων 54
Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ 

                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Επικαιροποίηση στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών συνταξιούχων – συζύγων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Ασθένειας  Προσωπικού ΟΤΕ)

           Προκειμένου για την επικαιροποίηση στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών συνταξιούχων – συζύγων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Ασθένειας  Προσωπικού ΟΤΕ) ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους όπως αποστείλουν: 

ταχυδρομικώς στο Ταμείο  Πατησίων 54 – Τ.Κ. 10682 Αθήνα (  με την ένδειξη στο φάκελο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ή
μέσω e-mail στο mitrooparoxes@tayteko.gr ή
μέσω fax 210-8808902, 210-8808711 & 210-8837020

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου
2. Φωτοτυπία α’  σελίδας βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου.
3. Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου του έμμεσα ασφαλισμένου
4. Πρόσφατο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης
5. Α.Μ.Κ.Α. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος
6. Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας


Όλα τα παραπάνω προσκομίζονται επιτοπίως Πατησίων 54 σε επείγουσες περιπτώσεις ασφαλιστικής ικανότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ανωτέρω ανακοίνωση φορά ΜΟΝΟ έμμεσα ασφαλισμένα μέλη συνταξιούχων – ΣΥΖΥΓΟΥΣ.


   Η Προϊστάμενη
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας  Καλλιόπη ΣτελλάκηΠΗΓΗ. ΤΑΥΤΕΚΩ