Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τη «βούλα» του νόμου

ΠΕΜΠΤΗ 28-5-2015


 

Για δημόσια διαβούλευση, δόθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποκάλυψης Κεφαλαίων και Επενδύσεων και Φορολογικής Συμμόρφωσης».
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια σειρά από διατάξεις χορήγησης φορολογικής αμνηστίας, ακόμη και για αδικήματα όπως ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.ά. Ουσιαστικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα μπορούν να νομιμοποιηθούν αδήλωτα κεφάλαια, είτε αυτά έχουν φυγαδευτεί σε τράπεζες του εξωτερικού, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ανάμεσα σε άλλα, προβλέπει:

-- «Για τα κεφάλαια ή/και τις επενδύσεις αυτές δεν ερευνάται, προκειμένου για την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων, ο τρόπος απόκτησής τους».

-- «Δεν επιτρέπεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από μόνο το γεγονός ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπέβαλε δήλωση».

-- «Η δήλωση κεφαλαίων ή/και επενδύσεων συνεπάγεται την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης του δηλούντος».

-- Στις διατάξεις του νομοσχεδίου, υπάγονται ακόμη και υποθέσεις για τις οποίες ήδη διενεργούνται έλεγχοι, όπως για παράδειγμα οι λίστες «Λαγκάρντ». 

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, στη ρύθμιση υπάγονται και υποθέσεις για τις οποίες «έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί ή έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί» (!)

Σε αυτό το πλαίσιο, για τη νομιμοποίηση κεφαλαίων που βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού, προβλέπεται η καταβολή συμβολικού φόρου μόλις στο 15%, και μάλιστα χωρίς κανέναν τόκο, πρόστιμο ή άλλη προσαύξηση.

Την ίδια ώρα, ο συντελεστής για μισθωτούς και συνταξιούχους φτάνει στο 22% για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ το χρόνο! 

Παράλληλα, εφόσον τα κεφάλαια αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα (σε τράπεζες, θυρίδες κ.ά.) καταβάλλεται φόρος 30%.

Οσοι ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση θα μπορούν στη συνέχεια να δικαιολογήσουν οποιαδήποτε απόκτηση περιουσιακού στοιχείου στην Ελλάδα, που υπάγεται στις διατάξεις περί «πόθεν έσχες», καθώς επίσης και για να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης. 

Επί της ουσίας, πρόκειται για επίσημο ξέπλυμα χρήματος, με τη «βούλα» της συγκυβέρνησης και του νόμου. 

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση νομιμοποίησης κεφαλαίων εσωτερικού λήγει στις 31/7/2015.ΠΗΓΗ. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ