Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Τι να κάνετε αν πάγωσε ο καυστήρας σας !!

ΚΥΡΙΑΚΗ 8-1-2017


Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εταιρίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), «λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, είναι  θέμα της
υδραυλικής εγκατάστασης και τα περιστατικά οφείλονται στο γεγονός ότι έχει παγώσει η παροχή νερού που τροφοδοτεί τα συστήματα θέρμανσης».Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, μπορούν οι καταναλωτές να προχωρούν στις εξής ενέργειες:
  • Να απευθύνονται στον εγκαταστάτη – υδραυλικό τους για να ελέγξει την εγκατάσταση
  • Να αφήνουν ανοικτή μία βρύση να στάζει ώστε να υπάρχει συνεχόμενη ροή νερού
  • Να εκτελούν ενέργειες για να θερμάνουν τις παγωμένες υδραυλικές σωληνώσεις νερού σύμφωνα με τις οδηγίες του εγκαταστάτη – υδραυλικού τους
Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας  Α.Ε (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), επισημαίνει επίσης ότι "το Δίκτυο Διανομής φυσικού αερίου είναι ασφαλές και συνεχούς παροχής και για τυχόν θέματα των υδραυλικών εγκαταστάσεων θα πρέπει οι καταναλωτές να απευθύνονται στους εγκαταστάτες – υδραυλικούς τους".ΠΗΓΗ. seleo.gr