Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Το παλιό!!

ΤΡΙΤΗ 11-7-2017     Ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός Χαλκίδας

      ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.  ΘΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΕΡΟΣ