Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Harry Nilsson - Without You (1972)

ΤΡΙΤΗ 29-3-2016ΒΙΝΤΕΟ.
ΣΤΙΧΟΙ.


Without You


No I can't forget this evening or your face as you were leaving
But I guess that's just the way the story goes
You always smile, but in your eyes
Your sorrow shows
Yes, it shows
No I can't forget tomorrow
When I think of all my sorrow
When I had you there but then I let you go
And now it's only fair that I should let you know
What you should know

I can't live
If living is without you
I can't live
I can't give anymore
I can't live
If living is without you
I can't give
I can't give anymore

Well, I can't forget this evening or your face as you were leaving
But I guess that's just the way the story goes
You always smile, but in your eyes
Your sorrow shows
Yes, it shows

I can't live
If living is without you
I can't live
I can't give anymore
I can't live
If living is without you
I can't give
I can't give anymore
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Σε ελευθερη μετάφραση)
 Όχι, δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό το βράδυ ή το πρόσωπό σας καθώς έφευγαν
Αλλά υποθέτω ότι είναι ακριβώς ο τρόπος που η ιστορία συνεχίζεται
Μπορείτε πάντα χαμόγελο, αλλά στα μάτια σας
θλίψη δείχνει σας
Ναι, αυτό δείχνει
Όχι, δεν μπορώ να ξεχάσω αύριο
Όταν σκέφτομαι όλα θλίψη μου
Όταν είχατε εκεί, αλλά τότε θα σας αφήσει να πάει
Και τώρα είναι μόνο δίκαιο ότι θα πρέπει να σας ενημερώσουμε
Τι πρέπει να γνωρίζετε

Δεν μπορώ να ζήσω
Αν ζωής είναι χωρίς εσένα
Δεν μπορώ να ζήσω
Δεν μπορώ να δώσω πια
Δεν μπορώ να ζήσω
Αν ζωής είναι χωρίς εσένα
Δεν μπορώ να δώσω
Δεν μπορώ να δώσω πια

Λοιπόν, δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό το βράδυ ή το πρόσωπό σας καθώς έφευγαν
Αλλά υποθέτω ότι είναι ακριβώς ο τρόπος που η ιστορία συνεχίζεται
Μπορείτε πάντα χαμόγελο, αλλά στα μάτια σας
θλίψη δείχνει σας
Ναι, αυτό δείχνει

Δεν μπορώ να ζήσω
Αν ζωής είναι χωρίς εσένα
Δεν μπορώ να ζήσω
Δεν μπορώ να δώσω πια
Δεν μπορώ να ζήσω
Αν ζωής είναι χωρίς εσένα
Δεν μπορώ να δώσω
Δεν μπορώ να δώσω πια