Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Ισχύς - έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-4-2015Η ισχύς - έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας ασφαλισμένων ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην Τομέας Ασθένειας  Προσωπικού ΟΤΕ) γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.ika.gr/  αλλά και στο ισόγειο του κτιρίου του ΤΑΥΤΕΚΩ   Πατησίων 54.

Τα δικαιολογιτικά που χρειάζονται  ΕΔΩ